Lier / Harp / Citer (muziekinstrument)
κιθάρα G2788 "citer, harp", κιθαρῳδός G2790 "harpist", כִּנּוֹר H3658 "citerspel, citer, harp", נֶבֶל H5035 "flagons, psalteries, pitchers,", עָשׂוֹר H6218 "lier, citer",

Zie ook: Muziekinstrumenten,

Lier vs. Harp

Bij de harp lopen de snaren in schuine richting van de klankkast naar de hals. De snaren van een lier lopen over de klankkast naar een dwarsbalk die door twee armen gesteund wordt.

Inhoud

Oude Testament

3 soorten lieren worden in de Bijbel genoemd:כִּנֹּור (kinnor), נֵֶבל (nevel), עָשֹׂור (asor),


כִּנֹּור (kinnor), een snaarinstrument uit de lier familie, bestaande uit een romp, twee armen en een juk. De vorm is asymmetrisch waarvan één arm korter is dan de andere, en de romp is gevormd als een soort klankdoos.

Het instrument was van een gemiddelde lengte (50-60 cm.) en had een alt-klank, zoals blijkt uit bewaard gebleven exemplaren uit Egypte (die zelfs de vorm en de naam kinnarum van het instrument behielden van de de naburige Semieten). De kinnor is het belangrijkste snaarinstrument van Semitische beschaving en werd het belangrijkste instrument van het orkest der Levieten die in de Tweede Tempel speelden. Het werd gespeeld door David.

Volgens Josephus had het tien snaren (Historiën, 7.2.3) en volgens de Mishnah waren de snaren gemaakt van de dunne darm van schapen (Kin. 3:6).


נֵֶבל (nevel),


De נֵֶבל עָשֹׂור (nevel asor), of de verkorte vorm עָשֹׂור (asor) (Ps. 33:2; 92:4; 144:9), was kleiner dan de nevel en had waarschijnlijk 10 snaren.


Nieuwe Testament

κιθαρα kithāra Gr. muziekinstrument, waar zich onder andere de moderne citer uit heeft ontwikkeld.