Diadeem (sieraad)
διάδημα G1238 "diadeem, kroon, sieraad (hoofd)", צִיץ H6731 "bloem, bloesem, veer", צְפִירָה H6843 "diadem, morning",

Diadeem, צפירה van morgenstond, eerste schittering; Akkad. agû "kroon, tulband, tiara, maan", in de betekenis van "het aureool, de stralenkrans van heldere hemellichamen".

Inhoud

Beschrijving

Als symbool van koninklijke waardigheid, de diadeem heeft twee oorzaken. In de eerste plaats is er het oude Nabije Oosten -meer specifiek de Achaemeniden- waar het gebruik van tulbanden was onderworpen aan zeer specifieke regels. Zo werd alleen de koning mag zijn tulband ("tiara") op zodanige wijze dat deze band stond rechtop, zoals men kan zien op het beroemde portret van koning Darius III Codomannus op de Alexander Mosaic. Andere belangrijke mensen, zoals de vorsten van het Perzische koningshuis en de vertegenwoordigers van onderworpen volkeren (zoals die afgebeeld op de oostelijke trappen van de Apadana in Persepolis), droeg ook speciale tulbanden, die vaak gebonden met een lint op een wijze die is niet anders dan de wijze waarop een moderne Arabische banden zijn Shemagh. In de Oudheid zou het lint, dat zou kunnen worden ingericht, geven de status van iemand.

Een tweede oorsprong is de traditionele krans of slinger, die werd gebruikt in de Griekse religie. Kransen zijn al bekend uit Myceense tijden, waar de sets van gouden borden vaak bedekt het voorhoofd van de illustere mensen begraven in de graven ("funeraire diademen"). In het klassieke tijdperk, dat verschillende Griekse goden werden in verband met de dood en het hiernamaals worden getoond met diadeem-achtige objecten: Heracles, Hades en Dionysus, bijvoorbeeld. Diodorus van Sicilië zegt dat Dionysos de uitvinder van het bezwaar tegen de hoofdpijn, dat hij leed aan - na alle stillen, was hij de god van de wijn (World History, 4,4). Later werden andere goden afgebeeld met slingers ook, net als Zeus (op Phidias' standbeeld in Olympia), en Apollo, die zou hebben ingestemd met de lauwerkrans als een herinnering aan een meisje dat hij geliefd, Daphne.

Als we het standbeeld van Polykleitos, gemaakt in ca.420 v.C., van een jonge atleet koppelverkoop zijn haar te negeren (de Diadeemdrager door de kunsthistoricus JJ Winckelmann), dat lijkt alleen maar een praktische gebaar zijn zonder diepere betekenis, de krans werd een symbool in het begin van de vierde eeuw. Dan verscheidene heersers in de Griekse wereld begonnen met de gouden kransen binden rond hun hoofd, vooral tijdens religieuze ceremonies. Zo zijn de tirannen van Syracuse, Dionysius Dionysius I en II, bekend te zijn het dragen van deze voorwerpen en Perzische gewaden. De exacte betekenis is niet bekend, maar de objecten suggereren dat de heersers voerden een soort van bovenmenselijke status en eiste het respect dat ook werd getoond aan de goden. Dit is min of meer bevestigd door de Perzische gewaden, want tegen die tijd, veel Grieken geloofden (ten onrechte) dat de Perzische koning werd beschouwd door zijn onderdanen te goddelijk.

Vergelijkbare objecten zijn bekend uit de koninklijke tombes te Vergina (oude Aegae), waar de Macedonische koningen werden begraven. We weten dat aan het eind van zijn leven, de Macedonische koning Philip II werd vereerd als Zeus Philippios op Eresus (een stad op het eiland Lesbos), dat standbeeld Philip was naast die van Artemis geplaatst in het beroemde heiligdom van Efeze, en dat ontving hij soortgelijke eert in het heiligdom van Heracles in Athene. De Macedonische heerser werd verhoogd tot een staat hoger dan gewone mannen en hij was waarschijnlijk ook wel gelijk van de goden (isotheos). Een betere vertaling bijdragen

Inmiddels was er nauwelijks verschil tussen de Grieks-krans, die was een symbool geworden van half-goddelijke monarchie, en de oosterse diadeem, die de Grieken geloofden als het symbool van goddelijke koningschap. Het komt niet als een verrassing dat Alexander de Grote, nadat hij versloeg zijn tegenstander Darius III Codomannus (330), begonnen met een diadeem dragen. Enkele jaren later, Alexander verleend zijn vrienden Hephaestion, Leonnatus, Nearchus, Peucestas, en Ptolemaeus het recht op een diadeem te dragen. Dit was in overeenstemming met de oostelijke praktijk, waardoor belangrijke mensen om hun haar band met een diadeem, in het westen, was het impliciete goddelijkheid. Het lijkt erop dat Alexander, die was immers de zoon van Ammon, had horens gehecht aan zijn diadeem, iets getoond op zijn munten en genoemd door Ephippus.

Van nu af aan, de diadeem, de uiteinden van die viel op de schouders, was een geaccepteerd symbool van koninklijke macht. Er is een buste van Alexander's broer en opvolger Filips Arridaeus met een diadeem, en we weten dat ongeveer tien jaar na zijn dood, de Diadochen ("opvolgers" van Alexander) ingestemd met de diadeem te (306): eerste Monophthalmus Antigonus en zijn zoon Demetrius I Poliorcetes, maar ook Lysimachus van Thracië en Ptolemaeus van Egypte. Andere heersers gekopieerd dit symbool, maar niet iedereen. We weten dat Cassander van Macedonië en de koningen van Sparta niet dragen, en op Sicilië, waar het gewoonte was uitgevonden, koning Agathocles van Syracuse weigerde de diadeem ook. Toch werd het object nu gemeen-ten minste onder de vorsten en we kunnen het zien op de munten van de Seleuciden en Parthische koningen.

Hun opvolgers, de Sassanidische koningen, worden ook getoond met diademen, die nu langer waren dan voorheen en viel bijna om het afval. Dit is zichtbaar op vele "investituur scènes" op de rots Sassanidische reliëfs, waar de oppergod Ahuramazda Diademed geeft de koning de ring van macht (cydaris).

De Ptolemaeïsche heersers, de voortzetting van een faraonische gewoonte, had een asp op hun diademen. Van Ptolemaeus IV Philopator (222-204), verder was de Egyptische diadeem ook versierd met zonnestralen, die kan worden afgeleid van het oude geloof dat de farao werd beschermd door de zonnegod Ra. Het kan zijn een concessie aan de inheemse bevolking, die steeds belangrijker werd tijdens het bewind van deze koning.

In Rome werd de politiek symbool niet geaccepteerd. De republiek had zeer slechte herinneringen over de monarchie van koning Tarquinius Superbus. Toegegeven, er is een Romeinse magistraat bekend als Lucius Caecilius Metellus diadematus (consul in 117 v.C.), maar hij kreeg deze naam vanwege een hoofdwond. Toen Julius Caesar wilde de diadeem als symbool van zijn one-man-regel (44) te aanvaarden, was de Romeinse bevolking erg boos, en hij bestelde het object te worden gewijd aan Jupiter, en in plaats daarvan ingestemd met de lauwerkrans (tekst). Wanneer Marcus Antonius nam de diadeem na zijn huwelijk met de Ptolemaeïsche koningin Cleopatra VII van Egypte, dit zorgde voor veel verontwaardiging.

Het symbool van de koninklijke macht werd ook bekend in Judea, waar Messiaanse eisers als Simon van Perea en Athronges de Herder (zowel direct na de dood van koning Herod the Great) bekend te hebben aanvaard diademen. De kroon van doornen, dat de soldaten van Pontius Pilatus gaf aan Jezus van Nazareth moeten zijn een wrede parodie op deze koninklijke symbool, maar het moet worden opgemerkt dat de evangeliën het woord Stefanos, "krans". Dit suggereert dat de oude verbinding tussen de kransen en de dood nog niet was vergeten.

Tijdens de vroege Romeinse Rijk, werden diademen bijna nooit gebruikt. Een Romeinse keizer zich altijd gepresenteerd als een gemeenschappelijke senator, en alleen op religieuze festivals hij zou dragen een lauwerkrans. (Verschillende keizers worden getoond met kransen op de munten.) De familienaam Diadumenianus werd gegeven aan de zoon van de Romeinse ridder (en toekomstige keizer) Macrinus in 208 n.C., maar dit was omdat hij was geboren met een helm, en het is gewoon toeval dat Macrinus en de jongen kort waren keizer in 217-218.

Het is pas in de vierde eeuw dat diademen met diamanten en parels werden symbolen van de keizerlijke macht. Ze worden weergegeven op een aantal goudstukken van die leeftijd.

De Langobards gebruikt een ijzeren diadeem, in feite een kleine hoepel, die was versierd met gouden platen en kostbare edelstenen door de Duitse keizers. Van deze zijn de kronen van de moderne vorsten afgeleid. De puntige kroon die kinderen vaak dragen is uiteindelijk afgeleid van de Ptolemaeïsche diadeem met zonnestralen. Ze worden weergegeven op Romeinse munten uit het midden van de derde eeuw n.C., en verdwijnen wanneer de parelwitte diadeem weer populair wordt. Waarom de puntige kroon heeft overleefd in de populaire verbeelding, is een mysterie.

Jona LenderingCommentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!