Schrijver
סָפַר H5608 "shew forth, count, number, declare, tell, scribe",

Iemand die zich op de schrijfkunst heeft toegelegd. Iemand die dus kon schrijven en daar zijn beroep van heeft gemaakt.

Veelal hadden deze zich in gilden verzameld zoals te Jabes (1Kr2:55)

Inhoud

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!