Bar mitswa

Zie ook: Artikelen Blog, Jodendom,

Een joodse jongen wordt bar mitswa, (Hebreeuws בר מצווה, ‘zoon van het gebod’) op zijn 12de verjaardag, tegenwoordig de 13de verjaardag.

Hij geldt vanaf dan als religieus meerderjarig en als volwaardig lid van de joodse gemeente; hij telt dus mee als het gaat om een minjan (quorum van 10 mannen dat nodig is voor de synagogedienst). Dit voorrecht brengt ook verplichtingen mee, nl.: het houden van de 613 ge- en verboden van de Thora en het aanleggen van de tefilien en de talliet bij verschillende gebeden.

Sinds de Middeleeuwen is het traditie het bar mitswa-worden te vieren. De huidige praktijk is meestal dat op de sabbat na zijn dertiende verjaardag, hij uit de Thora en Haftara leest.  Bij de viering van bar mitswa worden wordt een jongen voor de eerste keer opgeroepen om een gedeelte uit de Thora te ‘laaienen’ (in het Hebr. op de goede toon te lezen/zingen). Dit wijst de gemeenschap erop dat hij nu volwassen is. De dienst wordt vaak gevolgd door een feestmaaltijd met familie, vrienden en leden van de gemeenschap.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel zien we een (mogelijke) verwijzing naar dit gebruik in Lukas 2:42 waar de twaalfjarige Jezus "naar de gewoonte van de feestdag" wordt genoemd.


Bat Mitswa

Een meisje wordt בת מצווה, bat mitswa (‘dochter van het gebod’) op de dag na haar 12de verjaardag. De traditie de bat mitswa te vieren is relatief nieuw, behalve in Italië, waar het gebruik al langer bestond. In het orthodox jodendom is de viering meestal in de familiesfeer, maar bij seculiere joden wordt vaak een extra groot verjaardagsfeest gehouden, bijvoorbeeld in een zaaltje.

Zij heeft ter voorbereiding op het religieus volwassen zijn m.n. ook de geboden geleerd aangaande de reinheid van het huis, het lichaam en het eten.

In het orthodoxe jodendom zijn er geen speciale gebruiken bij de viering van het bat mitswa worden; Orthodoxe meisjes die niet geacht worden uit de Thora te lezen, vervangen dit door een lezing over een joods onderwerp te geven, meestal de parasjat hasjawoe'a (afdeling van de week), die die week in de Thora is gelezen. In het liberale jodendom en conservatief jodendom lezen meisjes bovendien meestal een deel uit de Thora voor, net als de jongens die bar mitswa worden. Die dienst wordt vaak direct of later op de dag gevolgd door een feestmaaltijd met familie, vrienden en leden van de gemeenschap.


Aangemaakt 7 maart 2010


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!