Fossielen

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Dinosaurier,

Onder fossielen verstaat men alle resten en sporen van planten en dieren die geconserveerd zijn in gesteente. De wetenschap die fossielen bestudeert heet paleontologie. Dit kennisgebied helpt bij het onderzoek naar de opeenvolging van gesteenten, een tak binnen de geologie die biostratigrafie genoemd wordt.

Fossiel is afgeleid van het Latijnse fossilis, dat "opgegraven" betekent.

Zie ook voetafdruk van een mens in die van een dinosauriër.

Inhoud

Fossielen in Israël


Gefossiliseerde bomen in de Negev

In de Makhtesh HaGadol zijn diverse gefossilieseerde bomen gevonden van het genus Agathoxylon (M. Philippe e.a, Biogeographic analysis of Jurassic–Early Cretaceous wood assemblages from Gondwana in Review of Palaeobotany and Palynology, Vol, 129 p. 156). Volgens sommige geleerden zijn deze bomen 120 miljoen jaar oud. In ieder geval wijzen deze bomen erop dat vroeger in de Negev een groot woud was wat wijst dat de omgeving toen een stuk natter was.


Levende fossielen

Een levend fossiel is een biologische soort (dier, plant of bacteriën) die als enige levende vertegenwoordiger geldt van een verder uitgestorven groep. De term wordt in het bijzonder gebruikt als 1) de groep verder enkel bekend is van fossielen, en 2) de soort welbepaalde primitieve kenmerken bezit en amper afwijkt van de fossiele vormen.

Hieronder worden enkele van de meest bekende genoemd.


Dieren

Coelacanth

Coelacanthen (Latimeria) vormen een groep kwastvinnige vissen. Zij gelden als het standaardvoorbeeld van een levend fossiel. De eerste beschrijving was afkomstig van de paleontoloog Louis Agassiz, die in 1836 de soort Coelacanthus granulatus uit het Perm beschreef. Sindsdien zijn er verscheidene andere fossielen gevonden. Op 23 december 1938 werd in Zuid-Afrika, bij de monding van de Chalumna, door kapitein Hendrik Goosen de eerste levende Coelacanth gevangen.


Planten

Sequoia

De mammoetboom of reuzensequoia (Sequoiadendron giganteum) is een boom uit de cipressenfamilie (Cupressaceae). Deze boom die wel tot 100 meter hoog kan worden kwam voor de ijstijd op het gehele noordelijk halfrond voor en komt tegenwoordig van nature voor in Californië waar ze groeit op de westelijke hellingen van de Sierra Nevada. Tegenwoordig worden deze monumentale bomen in veel parken aangeplant.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!