Ofir
אוֹפִיר H211 "Ofir",

Zie ook: Beeldbank, Personen, Namen, Plaatsen,

Ofir (Hebreeuws אוֹפִיר H211), een persoon en een land waaruit goud werd geïmporteerd.

Inhoud

Bijbel

Zoon van Joktan

In Genesis 10:29 en 1 Kronieken 1:23 wordt Ofir samen met Havila en Jobab zonen van Joktan genoemd.

Land

In de Bijbel wordt Ofir het land genoemd waar Salomo zijn goud en andere kostbaarheden vandaan haalde (1 Kon. 9:28; 10:11). Ook in Job wordt het land geprezen om zijn goud (Job 22:24; 28:16), hetzelfde in de Psalmen en Jesaja (Ps. 45:10; Jes. 13:12).


Locatie Ofir

Er zijn diverse theorieën waar Ofir lag.

Arabië

In Genesis 10:29-30 wordt Ofir gelokaliseerd op het schiereiland Arabië.

Zuidelijk Arabië

Er zijn pre-islamitische inscripties gevonden van een stam met deze naam (G. Ryckmans, Les noms propres sud-sémitiques, 1934, p. 298, 339 ş.urm) in het gebied tussen Saba en Jemen.

Zuidoosten van Arabië

Het gebied Oman, wat in de buurt van Ezeon-geber lag.

Kust Oost Afrika

Aan de kust van Oost-Afrika, waarmee men het gelijk wil stellen met het Egyptische land Punt, mogelijk Somalië (W.F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, 1953, p. 133-135, 212; van Beek, JAOS 78, 1958, p. 146).

Azië

Supra in India

De Septuagint en de Vulgaat interpreteren Ofir als India (Job 28:16), ook Josephus geeft hier melding van (Fl. Josephus, Histories, 8.164). Waarbij sommigen menen dat het dan om de kust van Malabar of Ceylon gaat (Catholic Encyclopedia, lemma Ophir).

Filipijnen

De laatste jaren wordt op internet vaak gesteld dat met Ofir de Filipijnen wordt bedoeld. Hier is tot heden geen bewijs voor gevonden.

Zuid-Amerika

Een populair idee is dat de Feniciërs in Zuid-Amerika zijn geweest, veelal wordt dit gedaan op basis van dat er allerlei inscripties zouden zijn gevonden. Echter dit zijn of vervalsingen (zie Paraíba-inscriptie) of zoals de Pedra da Gávea gewoon geologische verschijnselen en helemaal geen inscripties. Niet alleen zijn er tot heden geen inscripties gevonden, ook zijn er geen archeologische opgravingen waaruit zou blijken dat er Feniciërs in Amerika zijn geweest. We moeten dan ook wegens gebrek aan bewijs dit soort theorieën als pseudowetenschappelijk beschouwen.

Peru

De theoloog Benito Aria Montano meende dat de inwoners van Peru afstammelingen waren van Ofir en Shem (Zur Shalev, (2003). "Sacred Geography, Antiquarianism and Visual Erudition: Benito Arias Montano and the Maps in the Antwerp Polyglot Bible" (PDF). Imago Mundi. 55: 71).

Brazilië, Paraíba-inscriptie

Dr. Cyrus H. Gordon, op basis van de in 1874 gevonden "Fenicische" Paraíba-inscriptie, dacht dat Ofir in Brazilië lag (C. Gordon, Riddles In History). Echter deze hypothese is onwaarschijnlijk. De Paraíba-inscriptie werd al vanaf het begin als een vervalsing gezien (Glenn Markoe, (2000). Phoenicians. University of California Press. p. 13), zoals uit het rapport van Ladislau de Souza Mello Netto blijkt (Lettre à Monsieur Ernest Renan à propos de l’Inscription Phénicienne Apocryphe soumise en 1872 à l’Institut historique, géographiqe et ethnographique du Brésil). Redenen waarom de Paraíba-inscriptie als een vervalsing worden beschouwd zijn onder andere:

Er zijn er, zoals Geraldo Irenêo, die Ladislau Netto ervan verdenken dat hij de vervalsing zelf heeft gemaakt (Geraldo Irenêo Joffily, "L’Inscription Phénicienne de Parahyba" in Zeitschriften der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 122, p. 22-36).

Voor een uitgebreide verhandeling zie  → Een vervalsing doorgelicht, de Paraiba-inscriptie


Aangemaakt 7 maart 2005, laatst bijgewerkt 21 juni 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!