Stallen
φάτνη G5336 "kribbe, stal", אֻרְוָה H723 "kribbe, paardenstallen, stalling, stal, stallen", מַמְּגֻרָה H4460 "stal", רֶפֶת H7517 "stal",

Zie ook: Beeldbank, Huis, Kribbe, voederbak,

Een stal is een overdekte plaats waar dieren, in het bijzonder vee, gehuisvest worden.

Inhoud

Bijbel

Zie ook: Megiddo

De Stallen van Salomo

Beroemd zijn de stallen van Salomo, die je hier kan vinden. Berucht zijn de passages in 1 Kon 4:26 waar Salomo “veertig duizend paardenstallen” had terwijl in 2 Kron 9:25 slechts sprake is van “vier duizend paardenstallen”. Vele theologen hebben zich hierover gebogen en in veel moderne vertalingen is deze tegenstelling geprobeerd weg te vertalen. Ik laat in het midden of het een schrijffout is, of dat er iets anders mee wordt bedoeld. Zeker is dat deze stallen in verschillende steden waren, waaronder Megiddo waar verschillende stallen waren welke ruimte boden voor ongeveer 450 tot 480 paarden. Dat het hier om stallen gaat, blijkt uit het feit dat er ook voederbakken zijn gevonden, daarnaast zijn in verschillende gaten waar pilaren stonden gevonden die dienden om de paarden aan vast te binden.

Sommigen dateren de stallen een paar honderd jaar later en stellen dat deze tijdens het bewind van Achab en Izebel zijn gebouwd.

Indeling huis

Als we kijken naar de indeling van de huizen uit die tijd (zie de tekening rechts), dan blijkt dat de dieren bij de ingang of onder het woongedeelte werden gestald, via een trap kwam men dan in het gedeelte waar het gezin woonde en achterin of daarboven was dan de "opperkamer", de katalyma. Het voordeel van zo'n indeling was dat men toezicht kon houden op de dieren en konden profiteren van de warmte die deze dieren afgaven.

Jezus in een stal geboren?

In de Bijbel vinden we geen directe verwijzing dat Jezus in een stal is geboren, alleen dat Maria de pasgeboren Jezus in een kribbe legt (Luk. 2:7, 12, 16). Nu wil het geval dat kribben in die tijd alleen in stallen voorkwamen en hieruit volgt dan indirect dat Jezus in een stal of een grot die als stal dienst deed was.


Archeologie

Naast dat stallen bij of onder het huis waren, werden ook veel grotten vaak als stal gebruikt.


Aangemaakt 26 juli 2010, laatst gewijzigd op 24 januari 2019


Koop nu