Pijn
βασανισμός G929 "foltering, folterpijn", βάσανος G931 "foltering, kwelling, pijn, smart", δυσεντερία G1420 "dysenterie, buikloop, buikpijn", κακόω G2559 "boos maken, verbitteren, kwaaddoen, pijn doen, mishandelen", λυπέω G3076 "bedroeven, bedroefd maken, pijn doen, leed doen, kwetsen, grieven, verontrusten, hinderen", λύπη G3077 "pijn, verdriet, smart, treurige toestand", ὀδυνάω G3600 "hevige pijn veroorzaken", πόνος G4192 "harde arbeid, inspanning, moeite, pijn, smart", συμπάσχω G4841 "lijden of pijn voelen samen met iemand", ὠδίν G5604 "pijn, smart, barensnood", אָנַשׁ H605 "onheelbaar, dodelijk, verderfelijk, ziekte, ongeneeslijke, krank, smartelijk, dodelijk, pijnlijk", כָּאַב H3510 "wee, smart hebben, verderven, bederven, pijn (hevige) - lijden, smart aandoen, in (de) smart zijn, s", כְּאֵב H3511 "smart, harteleed, pijn, weedom", עִצָּבוֹן H6093 "smart, pijn",

Zie ook: Ziekte,

Pijn is een onplezierige sensorische en/of emotionele ervaring veroorzaakt door feitelijke of mogelijke weefselschade of die beschreven wordt in termen van weefselbeschadiging; ergens in het lichaam is een verwonding of dreigt er een te ontstaan. Soms ontstaat pijn echter ook zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak.

Inhoud

Bijbel

Onder andere wordt pijn genoemd in combinatie met een ziekte (Mat. 4:24; 8:6) of met het baren van kinderen (Gen. 3:16; 1 Kron. 4:9; Ps. 48:7; Hoogl. 8:5; Jes. 66:7; Opb. 12:2). Vaker wordt het symbolisch gebruikt als aanduiding van dat een land in grote problemen is gekomen (Jer. 51:8, 29; Ezech. 30:16).

Ook wordt pijn meermalen genoemd als onderdeel van de straf als men in de hel is (Mat. 25:46; Luk. 16:23; Opb. 20:10).


Aangemaakt 18 februari 2005, laatst bijgewerkt op 14 augustus 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!