Via Dolorosa

Zie ook: Jeruzalem, Pasen,

De Via Dolorosa (sinds 1250) is de weg die Jezus zou zijn gegaan toen Hij Zijn Kruis droeg. Die weg loopt van de plaats van de veroordeling door Pontius Pilatus naar de heuvel Golgotha, waar Hij is gekruisigd. Daar in 70 n.C. de Romeinen de stad Jeruzalem grotendeels verwoesten, moet men er wel van uitgaan dat deze interpretatie van de exacte locatie van de lijdensweg grotendeels fictief is. Temeer daar men tegenwoordig de heuvel Golgotha situeert aan de andere kant van de stad en de weg daar niet naartoe loopt.

Inhoud

De 14 staties

De gebeurtenissen, die op deze lijdensweg plaatsvonden, worden door de Rooms-Katholieke kerk in 14 staties herdacht, waarvan er 8 gebaseerd zijn op het Evangelie, 2 indirect en 4 op de overlevering.

Omdat vroeger het aantal staties hier en daar verschilde, bepaalde Paus Clemens XII (1730-1740) het aantal op veertien:. Deze staties zijn vooral ontstaan door de inzet van de Franciscanen en in het bijzonder de franciscaan Leonard van Porto Maurizio is verdienstelijk geweest in het oprichten van de kruiswegen.

 

Als men de weg welke grotendeels door de Oude Stad loopt afgaat, zal men merken dat grote delen bestaat uit een gezellige suq.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!