Tranenflesje
נֹאד H4997 "bottle",

Zie ook: Fles, Flacon, Oliekruik, Rouw, Tranen,

Ten tijde van Christus was het de gewoonte was om “tranenflesjes” te hebben. Tranenflesjes werden gebruikt wanneer een persoon overleed, de rouwenden (niet noodzakelijk de nabestaanden, in die tijd waren er professionele klaagvrouwen) lieten een stenen of glazen flesje gevuld met hun tranen achter in het graf van hun geliefde. Bij diverse archeologische opgravingen in Israël zijn deze flesjes of kruiken gevonden.

Inhoud

Bijbel

Alleen in het Oude Testament is er een mogelijke verwijzing naar een tranenflesje.

Oude Testament

In Psalm 56:9 (doe mijn tranen in uw kruik) is ook sprake van een flesje waar tranen in wordt verzameld. Deze psalm werd geschreven door David, toen hij werd achtervolgd door Saul aan de ene kant en omringd door Filistijnen in de stad van Goliath aan de andere kant. Blijkbaar had  David niet alleen zo’n tranenflesje, maar  geloofde hij ook dat God op een een of andere manier zijn tranen in een hemelse tranenfles vulde. Natuurlijk kan het ook een metafoor zijn voor het “gedenkboek” dat “voor God’s aangezicht wordt geschreven, voor degenen, die de HEERE vrezen” (Mal 3:16).


Christendom

Tegenwoordig zien we op de hoeken van de kerk Dominus Flevit kruiken staan in de vorm van een traan en ook de kerk zelf is gebouwd in de vorm van een traan. Nu verwijst deze kerk in eerste instantie naar de geschiedenis van Jezus toen hij hier stond en huilde wat er met Jeruzalem zou gebeuren. Volgens de legende zouden deze tranen zijn opgevangen en dat symboliseren deze kruiken.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!