Salomo (vijvers v.)
בְּרֵכָה H1295 "vijver, koningsvijver, waterleidingvijver, watervijver",

Zie ook: Salomo (koning),

In Pred. 2:5-6 wordt gesproken over de aanleg van vijvers door Salomo. De drie vijvers van Salomo, welke in de buurt van Bethlehem liggen,  maken onderdeel van een groter complex van aquaducten en cisternen met een totale lengte van 64 km en was een onderdeel van de afwatering van Jeruzalem. De cisternen waren vroeger verbonden met een systeem van kanalen uit de rots gehouwen, zodat wanneer er één vol was het wateroverschot in de volgende liep, en zo verder, tot het uiteindelijke overschot via een kanaal naar de Kidron werd afgevoerd. Eén van de cisternen, die bekend is als de Grote Zee, kon negen miljoen liter bevatten, en het totale aantal liters dat opgeslagen kon worden overschreed mogelijk de 45 miljoen. Het grootste gedeelte van dit “afval”-water werd gebruikt voor de irrigatie van de verschillende tuinen die waren aangelegd.

Inhoud

Koop nu