Prochorus (persoon)
Πρόχορος G4402 "Prochorus",

Zie ook: Diakenen, Personen, Namen,

Prochorus (of Procharus, Grieks prochoros) was een van de zeven eerste dienaren (diakenen), die moesten omzien naar de arme weduwen en andere arme heiligen in Jeruzalem (Hand. 6:5)

Inhoud

Koop nu