Ziekte
ἄῤῥωστος G732 "zwak, ziek", ἀσθενέω G770 "zwak, krachteloos zijn, ziek zijn", ἀσθενής G772 "zwak, ziekelijk, ziek", νοσέω G3552 "ziek zijn", νόσημα G3553 "ziekte", νόσος G3554 "ziekte, lijden, kwelling", מַחֲלֶה H4245 "sickness, disease, infirmity",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Genezing, Gezondheidszorg, Jeruzalem syndroom, Ziekte (doorverwijspagina),

Ziekte (Hebreeuws מַחֲלֶה H4245, Grieks νόσος G3554) is een schadelijke lichamelijke of psychische afwijking van een organisme. Voorbeelden van veelvoorkomende ziekten zijn griep en virusinfecties van de luchtwegen. Veelvoorkomende dodelijke ziekten zijn kanker en hart- en vaatziekten. Ziekte kan gevolgd worden door genezing, eventueel na behandeling, maar kan ook resulteren in een handicap of de dood. Preventie is juist gericht op het voorkomen van ziekten.

Inhoud

Bijbel

Bij sommige besmettelijke ziekten waren er wetten dat men tijdelijk in quarantaine moest (Lev. 13:4-5, 21, 26ev.; 14:8-9).

Soorten ziekten in de Bijbel

Personen


Christendom

Sommige groeperingen menen dat iedereen de macht heeft om zieken te genezen, dit in tegenstelling tot wat we in 1 Corinthiers 12:30 lezen en de retorische vraag wordt gesteld of iedereen die gave heeft (met nee als antwoord; zie ook het artikel gebedsgenezing).


Epidemieën

Het begrip epidemie (van het Grieks ἐπίδῆμος "over de (gehele) bevolking") wordt in het bijzonder gebruikt wanneer een ziekte in een grotere frequentie dan normaal voorkomt. Men spreekt van een pandemie (Grieks πανδημία) als een epidemie zich over de continenten verspreidt.

Bijbelse epidemieën

Ook in de Bijbel worden enkele epidemieën genoemd. Op één uitzondering na (1 Sam. 5:6ev.) worden ze omschreven als pest of pestilentie. Naast deze lijst zijn er ook diverse vermeldingen van profetische waarschuwingen dat er epidemieën zullen komen.

Datum Aantal Omschrijving
Onbekend 1 Samuel 5:6ev. Filistijnen, omdat de ark des verbonds bij hen was. Mogelijk aambeien.
1000 v.C. 70.000 2 Samuel 24:15; 1 Kronieken 21:14 Als straf voor David's ongehoorzaamheid
681 v.C. 185.000 2 Koningen 19:35; Jesaja 37:36 Assyriërs
Onbekend Jeremia 21:6ev. Jeruzalem
Onbekend Jeremia 42:17ev.; Amos 4:10 Egypte

Historische epidemieën

Hieronder een niet volledige lijst van bekende ziekte uitbraken. Alleen die uitbraken met meer dan 10.000 doden worden genoemd.

Datum Aantal Locatie Omschrijving
429-426 v.C. 75.000-100.000 Griekenland Plaag van Athene. Onbekend, mogelijk tyfus, buiktyfus of virale hemorragische koorts
165-180 5.000.000-10.000.000 Romeinse Rijk Pest van Antoninus (of plaag van Galenus), Onbekend, mogelijk pokken
249-262 Ethiopië, Europa Pest van Cyprianus, Onbekend, mogelijk pokken of dysenterie
541-542 25.000.000-50.000.000 Europa, Egypte, West-Azië Pest van Justinianus, Mogelijk de builenpest
590 Rome Romeinse pest van 590, Onbekend
627-628 > 100.000 Perzische Rijk Pest van Sheroe, Onbekend
664-689 Britse eilanden Pest van 664 (gele pest van 664), Onbekend. Groot deel van de bevolking
735-737 1/3 van bevolking Japan Epidemie van het Tenpyō-tijdperk, Pokken
1331–1353 50.000.000-200.000.000 Europa, Azië, Noord Afrika Zwarte Dood, Pest
1485–1551 > 10.000 Engeland, Europa Zweetziekte (Sudor Angelicus), Hantavirus?
1520 5.000.000-8.000.000 Mexico Pokken
1545–1548 80% van de bevolking Mexico Cocoliztli epidemie van 1545–1548
1563–1564 > 20.100 Engeland Londense pest van 1563
1576–1580 50% van de bevolking Mexico Cocoliztli epidemie van 1576, zeer waarschijnlijk was de oorzaak Salmonella
1592–1593 > 19.900 Engeland Londense pest van 1592
1616–1620 30-90% van bevolking New England (Verenigde Staten) Onbekende oorzaak
1629–1631 280.000 Italië Grote pest van Milaan
1663–1664 24.150 Nederland Pest
1665–1666 100.000 Engeland Grote pestepidemie in Londen
1668 40.000 Frankrijk Pest
1675–1676 11.300 Malta Pest
1679 76.000 Oostenrijk Grote pest in Wenen. Builenpest?
1707–1709 > 18.000 Ijsland Pokken, 36% van de bevolking
1720–1722 > 100.000 Frankrijk Grote plaag van Marseille, Builenpest
1738 > 50.000 Balkan Grote plaag van 1738
1772-1773 > 2.000.000 Perzië Perzische pest, Builenpest
1813 60.000 Roemenië Caragea's pest (Ciuma lui Caragea), Pest
1816–1826 > 100.000 Azië, Europa Eerste cholera-pandemie, Cholera
1829–1851 > 100.000 Azië, Europa, Noord-Amerika Tweede cholera-pandemie, Cholera
1847–1848 > 20.000 Canada Tyfusepidemie van 1847, Tyfus
1852–1860 1.000.000 Rusland Derde cholera-pandemie, Cholera
1855–1960 > 22.000.000 India, Wereldwijd Derde pestpandemie, Builenpest
1875 40.000 Fiji Mazelen
1889-1890 1.000.000 Wereldwijd Griep
1899-1923 >800.000 Europa, Azië, Afrika Cholera
1910-1912 ~40.000 China Chinese plaag 1910. Builenpest
1915-1926 ~1.500.000 Wereldwijd Encephalitis lethargica (epidemische slaapziekte)
1918-1920 ~100.000.000 Wereldwijd Spaanse griep. Influenza A-virus subtype H1N1
1957-1958 >2.000.000 Wereldwijd Aziatische griep. Influenza A-virus subtype H2N2
1968-1969 >1.000.000 Wereldwijd Hong Kong-griep. Influenza A-virus subtype H3N2
1974 >15.000 India Pokken
1920-heden >32.000.000 Wereldwijd HIV/AIDS
2009 151.700 – 575.400 Wereldwijd Mexicaanse griep (ook wel varkensgriep genoemd), Influenza A-virus subtype H1N1
2013-2016 > 11.300 Wereldwijd, vrnl. West Afrika Ebola-virusepidemie in West-Afrika
2020-2021 > 4.000.000 Wereldwijd Coronavirus COVID-19

Aangemaakt 4 februari 2005, laatst bijgewerkt 13 juli 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!