Vuilnis
περίψωμα G4067 "afgeveegd vuil, afval", σκύβαλον G4657 "afval, vuil, uitwerpselen van dieren, schuim, rommel", סוּחָה H5478 "torn", שִׁקּוּץ H8251 "detestable things, abomination, detestable, ",

Zie ook: Beeldbank, Stront,

Vuilnis (Grieks σκύβαλον G4657), materiaal dat weggeworpen wordt.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel wordt vooral stront, drek genoemd als vuilnis. Zo lezen we in Filippenzen 3:8 "ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek [=afval] te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen"

In sommige populaire uitleggingen horen we wel eens dat Job op een vuilnishoop zat en zich daar met een potscherf krabde (Job 2:8). Er staat dat hij in het "as" zat en gezien de context is dit eerder een teken van grote rouw (over de positie waarin hij is gekomen), dan dat hiermee een vuilnishoop wordt bedoeld.


Aangemaakt 8 april 2011, laatst bijgewerkt 16 december 2019