Suk, Sukkoth
סֹךְ H5520 "pavilion, tabernacle, den, covert", סֻכָּה H5521 "loofhut, cottage, pavilion, tabernacle,", סִכּוּת H5522 "tabernacle", סֻכּוֹת H5523 "Succoth",

Zie ook: Beeldbank, Loofhuttenfeest, Tabernakel,

Tijdelijke bewoningen, tenten, hutten, Hebreeuws סכות meervoudsvorm van סך suk.

Inhoud

Bijbel

Het loofhuttenfeest

 → Loofhuttenfeest


Tell Deir Άlla

Een plaats סכה sukah gebouwd door Jakob die daar een huis bouwde en ook hutten (sukkoth) voor zijn vee, vandaar de naam van deze plaats Sukkot (Gen. 33: 17). Wordt later genoemd in Jozua 13:27. Wordt veelal op basis van de Jeruzalem Talmoed geïdentificeerd met Tell Deir Άlla (Shevi'it 9:2 "Sukkot (of Joshua 13:27) is Dar'ellah").

Halteplaats

Verder is er een Egyptische Sukkoth die een van de halteplaatsen was ten tijde van de Exodus (Ex. 12:37; Num. 33:5).


Terminologie

Een suk staat vaak parallel met een ohel "tent" (Ps. 27:5)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!