Timmerman
τέκτων G5045 "timmerman, bouwer, handwerksman", חָרָשׁ H2796 "vakman, werklieden, handwerkslieden, handwerker, smedenwerk, smeder, smid, werkmeester, maken, timmerman",

Zie ook: Artikelen Blog, Ambacht, Beroep, Bouwlieden, Werklieden,

Een timmerman (Hebreeuws חָרָשׁ H2796, Grieks τέκτων G5045) is een vakman die zich beroepsmatig met houtbewerking bezighoudt.

Inhoud

Bijbel

In het Nieuwe Testament wordt zowel van Jezus (Mark. 6:3) als van Jozef (Mat. 13:55) gezegd dat ze timmerman waren.

Het Griekse woord tektōn wat in alle vertalingen met ‘timmerman’ wordt vertaald, is volgens de verschillende woordenboeken iemand die werkt met hout of steen, in tweede instantie wordt aangegeven een handwerker (als tegenpool van een metaalbewerker of smid). Het is iemand die huizen bouwt of construeert, waarbij wij in het laatste geval zouden zeggen een architect.


Aangemaakt 3 oktober 2011


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!