Korban
κορβᾶν G2878 "tempelschat, korban", קׇרְבָּן H7133 "offered, oblation, offering, sacrifice",

κορβαν kor'ban van het Hebreeuws קרבן H07133 "offergave"; nl. een offergave aan God en om die reden niet voor een ander doeleinde gebruikt kon worden.

Volgens Mat. 27:6 de offerkist, tempelschat waar het geld t.b.v. de tempel in gedaan werd. Zie hiervoor in de Mishna Nedarim i. 4. "Als iemand zeg: "een brandoffer, [of] een meeloffer. [of] een zondoffer, [of] een dankoffer, [of] een vredeoffer zij wat ik van het uwe zal eten". In Mark. 7:11 (Mat. 15:5) wordt meer algemeen op de eed/belofte om iets als offergave te bestemmen gesproken. In de Mishna Nedarim ix.1 wordt gesproken over een belofte die ten nadele van de ouders was uitgesproken. "Rabbi Eli'ézer zegt: men mag iemand een uitweg [tot berouw] openen door [hem te wijzen op] de eer van zijn vader en moeder;" Waarbij de conclusie is dat deze opgeheven mocht worden.

Inhoud


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!