Eiland
νησίον G3519 "eiland (klein)", νῆσος G3520 "eiland", אִי H339 "kustgebied, eiland(en), kustlanden, land",

Een eiland is een landoppervlak dat aan alle kanten omringd is door water (Philippa, EWN; WNT) en, de minder algemeen geaccepteerde definitie, overal op het eiland de zee invloed heeft op het weerklimaat. Tegenwoordig is algemeen geaccepteerd dat Groenland (met een oppervlakte van 2.166.086 km²) het grootste eiland ter wereld is (WorldIslandInfo.com).

Bijbel

In het Nieuwe Testament worden een aantal eilanden bij name genoemd, zoals Kreta (Hand. 27:7ev.), Melite of Malta (Hand. 28:1ev.), Patmos (Opb. 1:9) en Klauda (Hand. 27:16).

Inhoud

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!