Tamboerijn
תֹּף H8596 "tamboerijn, (hand)trommel",

Zie ook: Artikelen Blog, Muziekinstrumenten,

תף tof; muziekinstrument.

Een handtrommel met bellen of kleine stukjes metaal, die rinkelen, wanneer men ermee zwaait of erop slaat. De Egyptische tamboerijnen hadden handvatten. Afbeeldingen van Egyptische danseressen en priesteressen met tamboerijnen zijn gevonden. Statenvertaling heeft vertaald met trommel.

Bijbel

De allereerste keer dat dit instrument in de Bijbel wordt genoemd is in Genesis 31:27 als Jakob met zijn vrouwen wegvlucht van Laban, als deze laatste alsnog Jakob heeft ingehaald dan verwijt hij deze “Waarom ben je heimelijk gevlucht en heb je mij bedrogen en mij niets verteld? Ik zou je uitgeleide gedaan hebben met blijdschap en liederen, met tamboerijn en harp.” Hier wordt al direct duidelijk dat dit muziekinstrument vooral werd gebruikt bij feesten. En dit vinden we nog eens terug in de bekende passage van Exodus 15:20 als Mirjam samen met veel andere vrouwen met tamboerijnen een reidans beginnen.

De tamboerijn was dan ook niet onbekend in Egypte, er zijn nl. verschillende afbeeldingen van Egyptische danseressen en priesteressen met tamboerijnen gevonden en zoals met veel muziek instrumenten werden ze vaak ook gebruikt in religieuze aangelegenheden. In Griekenland zien we de tympanon (een tamboerijn zonder belletjes) vooral gebruikt wordt in de eredienst van Dionysos. Ook in de Bijbel vinden we een paar verwijzingen, nl. als David de ark naar Jeruzalem brengt (2 Sam. 6:5) en dat het gebruikt wordt bij het zingen van Psalmen (Ps. 81:3; 149:3 en 150:4)

Alle overige verwijzingen zijn tijdens feestelijke gebeurtenissen, zoals als David de Filistijnen een keer heeft verslagen (1 Sam. 18:6) of als de dochter van Jefta hem tegemoet komt na zijn overwinning op de Ammonieten (Richt. 11:34) of de feestvierenden in Job (21:12) en als Israël weer is hersteld (Jer. 31:4). Tot slot valt op te merken dat in bijna alle passages het duidelijk is dat het instrument werd gehanteerd door vrouwen.

Inhoud


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!