Waarheid
ἀληθεύω G226 "waarheid spreken", ἀληθής G227 "waar", ἀληθινός G228 "waar, waarheidlieved", אֱמוּנָה H530 "vastheid, trouw, standvastigheid, oprechtheid, waarheid, goedentierenheid", אֶמֶת H571 "waarachtig, waarheid, waar, betrouwbaar, waar(teken), trouwelijk, bestendig, trouw",

Waarheid, hetgeen in overeenstemming is met de werkelijkheid, datgene wat juist en correct is. Het tegenovergestelde wordt leugen genoemd.

Inhoud

Bijbel

Volgens de Bijbel is de waarheid in Jezus (Ef.. 4:21), derhalve is het navolgen van Jezus gelijk aan het volgen van de waarheid of het in waarheid wandelen (3 Joh. 1:4).


Geschiedenis

De paradox van Epimenides Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται  "Kretenzers, altijd leugenaars", wordt door Paulus aangehaald in Tit. 1:12.

Het schijnt dat Pocohontas ooit heeft gezegd toen iemand allerlei leugens verkondigde dat "hij een andere waarheid sprak dan zij". We zien dan ook dat tegenwoordig de waarheid door velen niet meer als absoluut wordt gezien maar als subjectief. Waarheid is dan enkel dat wat men gelooft dat echt is. Zo heeft (charismatisch) iemand een pracht documentaireachtige film gemaakt van iets en direct wordt het overgenomen door anderen als de waarheid. Een voorbeeld hiervan is de speelfilm "The Last Dragon" (2004; IMDB) gebaseerd op het verhaal van Charlie Foley en in de vorm van een documentaire is gemaakt. Binnen de kortste keren werden fragmenten hiervan als "waarheid" dat draken zouden bestaan op Youtube en Social Media geplaatst. Het moge logisch zijn dat ondanks de perceptie van velen dat draken dus zouden bestaan omdat er een speelfilm van is gemaakt, wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet zo is.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!