Verkrachten
כָּבַשׁ H3533 "tenonder brengen, ten onder, ondergeschikt aan zich - maken (, verkrachten, onderwerpen, dempen", עָנָה H6031 "humble, exercised, , force, afflict, Leannoth, sing",

Zie ook: Criminaliteit, Misbruik, Seks,

Verkrachting is het ongewenst seksueel binnendringen van het lichaam door een ander.

Inhoud

Bijbel

Op verkrachting staat de doodstraf (Deut. 22:24ev.), waarbij, als het in de stad gebeurde, ook de vrouw wordt gedood als zij niet heeft geschreeuwd om hulp (Deut. 22:24) omdat zij dan het er blijkbaar mee eens was. Als het in het veld gebeurde, wordt het voordeel van de twijfel gegeven omdat mogelijk het hulpgeroep van de vrouw niet gehoord is (Deut. 22:27) en werd alleen de man gedood (Deut. 22:25). Als de vrouw nog een maagd was dan is de verkrachter verplicht om 50 zilverstukken te betalen (als bruidsschat, die veel hoger was dan normaal) en moet hij haar voor de rest van zijn leven als vrouw onderhouden (Deut. 22:29).

Dina

De eerste keer dat dit in de Bijbel wordt genoemd is Dina de dochter van Jakob en Lea, die door Sichem de zoon van Hemor wordt verkracht (Gen 34). Jakob zweeg (Gen. 34:5), maar haar broers zijn woedend en vermoorden uit bloedwraak de gehele mannelijke bevolking van de plaats.

Thamar (dochter van David)

Thamar, de dochter van David en een zus van Absalom (2 Sam. 13:1ev.) werd onder valse voorwendselen naar de slaapkamer van haar halfbroer Amnon gelokt en vervolgens door hem verkracht. Hadden we verwacht dat koning David actie zou ondernemen, niets zien we hier van terug. Nergens lezen we dat hij zijn dochter Thamar troost, nergens lezen we dat hij zijn zoon Amnon berispt. Absalom, neemt zijn zus op in zijn huis, en razend van woede, weet twee jaar later zijn slag te slaan en vermoord Amnon. Absalom vernoemde later zijn dochter naar haar (2 Sam. 14:27).


Terminologie

Standaard wordt עָנָה H6031 "vernederen, verkrachten" gebruikt, daarnaast wordt eenmaal כָּבַשׁ H3533 "onderwerpen, ten onder brengen" gebruikt voor verkrachten (Esth. 7:8).


Meldpunten

Diverse kerkgenootschappen, wetend dat misbruik overal en dus ook in de kerk kan voorkomen, hebben een gedragscode opgesteld en daaruit vloeiend maatregelen getroffen hoe te handelen bij misbruik. Er zijn een aantal meldpunten:

Voor een vollediger overzicht van meldpunten zie het hoofdartikel → Misbruik


Aangemaakt 7 maart 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!