Beproeving, Verzoeking
δοκιμή G1382 "beproeving, loutering", πειρασμός G3986 "beproeving, proef", בָּחַן H974 "op, beproeving, verzoeken, louteren, beproeven, proeven, toetsen, doorvorsen, toetser", נָסָה H5254 "adventure, prove, assay, tempt, try",

Beproeving is het "op de proef stellen" (Van Dale), maar wordt vaak ook opgevat als een ramp in de zin van zware tegenspoed uitgelegd. Terwijl verzoeking het "in verleiding brengen; uitdagen, tarten: dat is God (of: de goden) verzoeken vragen om moeilijkheden" (Van Dale) is.

Inhoud

Bijbel

Volgens kerkelijk jargon is het God die beproeft en de duivel verzoekt (Jak. 1:12-13).


Terminologie

In het Hebreeuws wordt vaak בָּחַן H974 gebruikt in de zin van "beproeven, toetsen", terwijl נָסָה H5254 meer wordt gebruikt in de zin van "verzoeken, toetsen".


Aangemaakt 18 februari 2005, laatst bijgewerkt 27 januari 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!