Afgoden (Egypte)

Zie ook: Beeldbank, Afgoden, Egypte,

Inhoud

Bijbel

Een paar keer worden er algemene verwijzingen gemaakt naar de אֱלֹהֵ֥י מִצְרַ֛יִם ’ĕlōhê miṣərayim, de Egyptische goden (Ex. 12:12; Jes. 19:1, 3).

In Nahum 3:8 word de god אָמוֹן H528 Amon genoemd.


Overzicht Egyptische goden

Naam Naam in hiërogliefen Variant naam Opmerkingen
Aker
G1 V31
D21
Akar, Akaroe God van de aarde en de horizon
Amaunet
i mn
n
t
Amonet Vrouwelijke tegenhanger van Amon, volgens de Ogdoade van Hermopolis.
Ammit
a
m
F10 m&t A14
THREE
Ammoet, Ahemait Demon uit de onderwereld, eet de harten van de doden.
Amenhotep, zoon van Hapoe
i mn
n
R4
t p
Amenhetep Goddelijke schrijver, genezer
Am-heh
a m A2 C11 Z1
- Een god uit de onderwereld.
Amon
i mn
n
Imen, Ammon, Amoen God van de wind, onderdeel van de Ogdoade van Hermopolis. Ook geschreven als , in de Bijbel voorkomend als אָמוֹן H528
Amon-Ra
i mn
n
N5 Z1
Amon-Re Koning der goden vanaf het Nieuwe Rijk
Amset
i im
z
ti i
Imset, Imseti Eén van de Vier zonen van Horus
Anat
a
n
ti i t
H8
I12
Anat-Hathor Oorlogsgodin van oorsprong uit uit Syrië
Andjeti
D36
n
D&t U33 M17
Andjety, Andjti Dodengod en vruchtbaarheidsgod
Anhur
ini&n D2 D21
t
G7
Onuris Oorlogsgod en jachtgod
Anubis
i n
p
w E16
Inepoe, Anoubis God van het balsemen en van de doden.
Anoeket
a
n
q
t
I12
Anuket, Anoekis Onderdeel van de triade van Elefantine, oorlogsgodin, moeder van de koning
Apedemak
p
ir
M
k
i i
- Oorlogsgod, vereerd in Nubië
Apep
aA
p p
I14
Apepi, Aphophis Gigantische slang die elke avond en nacht probeert om de zon op te eten
Apis
V28 Aa5
Q3
E1
Hapi Stierengod, vruchtbaarheidssymbool, verschijning van Ptah. Op basis van Numeri 33:4 was het gericht tijdens de vijfde van de tien plagen mogelijk gericht tegen deze godheid (Ex.9:1-7).
Arensnuphis
i r
N42
F35 R8
Iry-Hemes-nefer God uit Nubië, gelijkgesteld met Anhur en Sjoe.
Asj
G1 N37
- God van de Libische Woestijn en oases ten westen van Egypte
Astarte - - Geïmporteerde godin, in de Bijbel voorkomend als עַשְׁתָּרוֹת H6252.
Atoem
i t
tm
A4
Atum, Temoe Scheppersgod van de Heliopolis en ondergaande zon
Aton
i t
n
N5
Iten, Aten Zonneschijf en patroon van de Amarnacultus.
Baäl
- God van lucht en stormen, van oorsprong uit Syrië en Kanaän. In de Bijbel voorkomend als בַּעַל H1168.
Baalat Gebal - Baälat Oorlogsgodin, tegenhanger van Baäl, vruchtbaarheidsgodin.
Babi
D28 G29 N33C b i i
Baba Stormgod van de lucht en vruchtbaarheid.
Banebdjedet
E10 nb Dd Dd t
niwt
Banebdjed Seksuele kracht, ziel van Osiris.
Ba-Pef
G29 p
f
- God voorkomend in de piramideteksten.
Bastet
W1 t B1
Bast Godin van de liefde, dochter van Ra.
Bat
G29 G1 t
- Lokale godin van de 7de nome van Opper-Egypte
Benoe
D58 N35
W24
G43 G31
of
G32
Bennu, Benben Symbool van vernieuwing en continuïteit.
Bes
b s F28
Bisu Dwergengod, beschermgod en huisgod.
Buchis
D58 F32 E1
Bakh, Bakha Stierengod, verschijning van Montoe.
Chentiamentioe
E15 W17 Y5
G4
Khenty-mentiu Eerste van de westerlingen, een dodengod. Later geassocieerd met Osiris of Anubis.
Chenty-irty
W17 n
t
D35
N33 N33
Khenty-irty Valkengod, lokale god van de 2de nome van Neder-Egypte.
Chenty-khety Khenty-khety, Kem-wer Valkengod, lokale god van Athribis.
Chepri
xpr
r
i C2
Khepri God van de opkomende zon.
Cherty
T28 t
Kherty God in de vorm van ram, een dodengod en agressieve god die de koning zou aanvallen.
Chnoem
W9 w C4
Chnemoe, Khnum Scheppergod van Elefantine, beschermer van de Nijlbronnen.
Chons
Aa1
N35
O34
M23 G43 G7
Chonsoe, Khons Maangod, god van de jeugd, zoon van Amon en Moet.
Dedoen
d
d
M42
n
G7
Dedwen Een god uit Nubië, vuurgod.
Doeamoetef
N14 G14 t
f
Duamoetef Eén van de Vier zonen van Horus.
Doenanoei
D46 V4 D36
N35
W24 G43 G7
Dunanwi Valkengod van de 18de nome van Opper-Egypte.
Geb
G39 b A40
Keb, Seb God van de aarde, onderdeel van de Enneade van Heliopolis.
Gengen-oer
n
W11 W11
U19 G36
Gengen-Wer Eendengod, manifestatie van ontstaan van de aarde.
Ha
V28 G1 N25
R12
A40
- God van de woestijn, van de storm of symboliseren de mensen van Libië.
Hapy
H a
p y
N36
Hapi Personificatie van de vloed van de Nijl.
Hapy
H Aa5
p
i i
Hapi Eén van de vier zonen van Horus.
Harmachis
G5 Aa15
N27
Hor-em-achet Een vorm van Horus, god van de horizon.
Harpocrates
G5 p A17
Hor-pa-chered Een vorm van Horus: Horus het kind, beschermgod.
Hathor
O10
Hoet-hor, Het-Heru Hemelgodin, godin van de vreugde, godin van de muziek etc.. In de Bijbel voorkomend in de plaatsnaam Pi-hachiroth (Ex. 14:2, 9; Num. 33:7-8). Op basis van Numeri 33:4 was het gericht tijdens de vijfde van de tien plagen mogelijk gericht tegen deze godheid (Ex.9:1-7).
Hatmehyt
HAt mH
H i i
t B1
Hatmehit Lokale godin van 16de nome van Opper-Egypte.
Hedetet
V28 d
d
G43
t
- Samenvoeging Isis en Serket.
Heh
C11
Heh, Hehoe Kikkergod, oergod, oneindigheid.
Heka
V28 D28
- God van de magie en toverkunst. Op basis van Numeri 33:4 was het gericht tijdens de tweede van de tien plagen mogelijk gericht tegen deze godheid (Ex.8:1-71).
Heket
H q
t
I7
- Godin van zwangerschap en geboorte.
Heryshaf
Herischef God van slachting en vruchtbaarheid.
Hesat
V28 O34
G39
t G7
- Zoogster der goden, moedergodin en koeiengodin.
Horus
G5
Her God van de lucht, zon, bescherming, genezing en koningschap. Horus wordt vaak afgebeeld met de kop van een valk.
Hu
H w R8
Hoeh, hu Eerste scheppingswoord bij de schepping.
Iah
i a H N11
Yah, Jah, Joh God van de maan (?), cf. JHWH
Iaret
i G43 D36
r
t
I12
Jaret, Jared, Oearet, Aret Slangengodin; staat voor dood en wedergeboorte.
Iat
i A t G14
- Moedergodin, opvoedster van kinderen.
Ihy
i V28 i i A40
Ihi Kindgod, god van de sistrum.
Imentet
R14
Amentet Godin van de dodensteden ten westen van de Nijl.
Imhotep
M18 m R4
t p
Imhetep, Immouthes, Immutef God van de geneeskunst, schrijverschap en kennis.
Ioenet
W25
n
i i t
H8
I12
Iunet Gouw godin van de stad Armant.
Ioesaas - Iusaas, Iusaset Scheppergodin en boomgodin verbonden aan de acacia.
Ishtar - Ištar, Isjtar Geïmporteerde godin van de vruchtbaarheid, seks en oorlog.
Isis
Q1 t
H8
I12
Aset, Auset Godin van gezondheid, huwelijk, wijsheid en moederschap.
Isis-Sothis
Q1 t
H8
G7 M44 N14 X1
Aset-Sepedet Grieks-Romeinse godin van de ster Sirius, samenvoeging van Isis en Sopdet. Op basis van Numeri 33:4 was het gericht tijdens de zevende van de tien plagen mogelijk gericht tegen deze godheid (Ex.9:22-26).
Jam
Jamm, Yam, Yamm, Ya'a, Yaw Fenicische god van het water en de zee.
Kebehsenoef
W15 T22 T22 T22 I9
Een van de vier zonen van Horus.
Kek
k
k
G43 F28
Keku, Kuk, Kekui Scheppersgod en onderdeel van de Ogodoade van Hermopolis.
Kebehoet
W16 t I12 H6
R12
Kebehwet Slangengod.
Maahes
U1
ir
V28 O34
G39
E22
Miysis God van de oorlog en weer.
Maät
U5
a
t C10
Ma-at Godin van kosmische orde en gerechtigheid.
Mafdet
U2
ir
f
d
t T18 G7
Maftet Beschermgodin van mensen die zijn gebeten door schorpioenen en slangen.
Mandulis
U6 Z3 G43 E23
Merwel, Menerwel Hemelgod vereerd in Nubië.
Mehit
- -
Mehen
V23
n
I12
- Beschermgod van Ra.
Mehet-oeret
m G36 D21
t
Mehet-Weret Hemel-, doden en geboortegodin.
Menhit
- -
Mentoe
mn
n
V13 w
Montoe Oorlogsgod.
Meretseger
mr
r
O34
W11
r
B1 I12
Merit-seger Patroon van de necropolisarbeiders.
Mesechenet
F31 S29 Aa1
n
t
Aa12
I12
Mesjkenet, Mesenet Godin van de geboorte en personificatie van de geboortestoelen.
Mestjet
- Leeuwengodin vereerd in Abydos.
Min
R22
R12
C8
Men, Chem God van de vruchtbaarheid.
Mnevis
mr
r
G36
O4
E1
Men-oer Stierengod en verschijning van Ra.
Moet
G14 t
H8
B1
Mut Moeder- en oorlogsgodin.
Naunet
W24
W24
W24
t N35
N35
N35
B1
Nunet Tegenhanger van Noen en één van de Ogdoade van Hermopolis.
Nebet-hetepet
nb
t
R4
t p
t H8 I12
- Vrouwelijke tegenhanger van Atoem en scheppingskracht.
Nechbet
M22 b W24
t
G14
Nekhbet Gierengodin, personificatie van Opper-Egypte.
Neferhetep
nfr R4
t p
Neferhotep Kindgod en symbool van mannelijke seksualiteit.
Nefertem
nfr t
U15
Nefertoem, khener-tawy God van de parfum.
Neheboekaoe
n
G21
V28 b w D28 D28
D28
D30
Nehebu-Kau, Nehebukau Doden- en beschermgod.
Nehmetawy
n
N42
m t
a
wA i i I12
- Moedergodin.
Neith
n
t
R25 B1
Net, Nit Scheppersgodin, godin van de wevers en oorlog.
Nemty
G7AA
Anti Hemelgod, gouwgod van de 12de nome van Opper-Egypte.
Neper
N35
Q3
D21
M33
- God van de graan, vruchtbaarheidsgod.
Nephthys
O9 t
H8
Nebet-Het Beschermgodin.
Noen
W24 W24 W24
N1
N35A
Nu Oervloed.
Noet
W24 t
N1
Nut Hemelgodin, hemelkoe.
Opet
M17 p
t
B1
Ipet Moedergodin.
Osiris
Q1
D4
A40
Asetir, Oesir God van het hiernamaals, dood en leven. Op basis van Numeri 33:4 was het gericht tijdens de eerste van de tien plagen mogelijk gericht tegen deze godheid (Ex. 7:19-21).
Pachet
p
x
t
l
Pakhet Oorlogsgodin.
Panebtawi
Panebtaoei, Panebtawy Personificatie van de farao.
Pataikos
- Ptah in dwergvorm.
Ptah
p
t
V28
Peteh God van het leven en beschermgod van de pottenbakkers en ambachtslieden. Op basis van Numeri 33:4 was het gericht tijdens de tiende van de tien plagen mogelijk gericht tegen deze godheid (Ex. 11:4-6).
Qetesh
Qetshu, Qadesh, Kadesh, Quadosh, Qatesh, Qadeshet, Qudshu, Q(u)odesh Kanaänitische godin van liefde en schoonheid.
Ra
r
a
N5
Z1
C2
Re God van de zon. Op basis van Numeri 33:4 was het gericht tijdens de negende van de tien plagen mogelijk gericht tegen deze godheid (Ex. 10:21-23).
Raet
r
a
i i t
ra
Rait Vrouwelijke tegenhanger van Ra.
Re-horachty
ra
Z1
G7 N27
t y
Re-horachti Zonne- en hemelgod.
Renenutet
D21
N35
W24
G43 X1
X1
Termuthis, Ernutet Godin van de vruchtbaarheid en van de oogst.
Renpit
M4
Renpet Personificatie van de jaartelling en eeuwigheid.
Reret
- Godin van de noordelijke sterrenhemel.
Resjef
r
S
p w A40
Reshep, Resjep God van de bliksem en van de plagen.
Roeti
E23 E23 t
Z2
Ruti Personificatie van oostelijke en westelijke horizon.
Sah
S29 Aa18 N29 I5 N14
Sah-Osiris Personificatie van het sterrenbeeld Orion.
Satet
s F29 t
t
B1
Satis Beschermgodin van Nijl.
Sechmet
abA x
t
H8 I12
Sekhmet, Sachet Beschermster van de zonnegod, Godin van de genezing. Op basis van Numeri 33:4 was het gericht tijdens de zesde van de tien plagen mogelijk gericht tegen deze godheid (Ex.9:8-10).
Selket
S29 D21
N29 X1
L7
Serket, Selkis, Godin van de genezing, tovenares.
Sepa
O34
Q3
G40 A L5
Osiris-Sepa Beschermgod tegen slangenbeten.
Serapis
Q1 D4 Aa5
Q3
V1 E1 A40
Serapis, Sarapis God van de genezing, god van de Ptolemaeën.
Sesjat
R20 t
H8
Sesjat Godin van het schrift, wiskunde, tijd en architectuur.
Seth
sw W t
x
E20 A40
Set, Sutekh God van de woestijn, chaos, onvruchtbaarheid, van stof en kale grond. Vijand van de mens.
Sjai
M8 G1 M17 M17 A40
Shai, Shay God van het lot en van het fortuin.
Sjed
F30 D46 A40
Shed Beschermgod.
Sjesmetet
S
z
S17A t
t
Shesmeret Moedergod en beschermgod.
Sjezmoe
N37
O34
G17 G43 A40
Shezmu God van de wijn- en de olie pers.
Sjoe
H6 G43 A40
Sjoe, Shu, Sju Een van de eerste goden geschapen door de schepper.
Sia
S32 G1 A40
- Scheppersgod, personificatie van waarneming van de god Ptah.
Sobek
s b k
I3
of
I4
Sebek, Sochet, Sobki, Suchos, Soknopais God van water en de Nijl.
Sokaris
z
k
r
P3
Seker, Sokar God van de dood en vruchtbaarheid.
Sopdoe
M44 G43
Septu, Sopedu God van de lucht en regio's aan de oostelijke kant van Egypte.
Sopdet
M44 X1
Sothis, Sobdet, Sobdu Godin van de ster Sirius.
Ta-Bitjet
X1 G1 D58 M17 V13 X1
H8
B1
- Beschermgodin en genezeres.
Tasenetnofret
Tasenetnefret Beschermgodin, geassocieerd met Hathor.
Tatenen
N16
V13
M22 M22 C18
Ptah-Tatenen Oergod, god van de aarde.
Taweret
t G1 G36
r
t I12
Taoeret, Toëris, Thoëris Moedergodin, beschermster bij bevallingen en godin van de huishouding.
Tayet
- Godin van het weven.
Tefnoet
t
f
n
t
I13
Tefnut Godin van de warmte en de vochtigheid.
Thoth
G26 t
Z4
Djehuti God van de schrijvers, god van de maan.
Tjeneyet
V13 M22 M22 N35
N35
X1
G43
- Geboortegodin en moedergodin.
Tutu
- Beschermgodin.
Typhon Tabn Demon.
Wadjet
M13 X1 I12
Uto, Wadjit Personificatie van Neder-Egypte.
Wadj-wer
- God van de zee, de delta of de Middellandse Zee.
Weneg
- -
Wenet
E34
N35
W24
X1
I12
Unet, Oenet Gouwgodin van de 15de nome van Opper-Egypte.
Wepwawet
wp N31
t Z2ss
E18
Upuaut, Oepoeaoet Dodengod, god van de woestijn.
Wepset
Oepset Beschermgod van de god Ra.
Werethekau
G36
t
V28 D28
THREE
I12
Oeret-hekaoe Godin van de macht.
Wosret
F12 S29 D21
t
B1
Oeseret Beschermgodin.

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!