Rib (lichaamsdeel)
πλευρά G4125 "zijde van het lichaam, rib", חֹמֶשׁ H2570 "buik, vijfde rib", צֵלָע H6763 "rib, zijde, flank",

Zie ook: Lichaam (mens),

Gr. πλευρά G04125, Hebr. חֹמֶשׁ H02570צֵלָע H06763.

Inhoud

Moordmethode

In de Bijbel zijn vier gevallen bekend dat iemand wordt vermoord door een zwaar bij de vijfde rib in iemand te steken (bij Asahel, 2 Sam. 2:23, Abner 2 Sam. 3:27; Isboseth, 2 Sam. 4:6; en Amasa, 2 Sam. 20:10), in alle gevallen wordt חֹמֶשׁ gebruikt.

Ook bij een aanslag op Johan de Witt zien we dat hier wordt gestoken (R. Prud'Homme van Reine, Moordenaars van Jan de Witt: de zwartste bladzijde van de Gouden eeuw, Hfd. 4), forensisch arts Mat Weststrate stelt na onderzoek op de moord door Baltasar Gerards (1584) op Willem van Oranje: “Mijn conclusie is dan ook dat de kogel bij de vijfde rib naar binnen is gegaan, bij de achtste rib naar buiten is gegaan en dat hij de linkerzijde van de hartkamer heeft weggeslagen. Dan treedt de dood onmiddellijk in en de mogelijkheid dat hij nog iets heeft gesproken acht ik uitgesloten.” (NRC, 31 maart 2012).

Moord


Literatuur


Koop nu