Religie

Zie ook: Artikelen Blog, Christendom, Islam, Jodendom, Religie (Oosterse),

Onder religie (van het Latijn religio) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat. In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Deze religiositeit kan al dan niet beschouwd worden in relatie tot een macht, of manifestaties van een macht, of een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit. Het gaat daarom dus niet perse om een identiteit, een persoon.

Op de vraag wat religie is, wordt door John Milton Yinger gestelt "Iedere definitie van religie is waarschijnlijk alleen bevredigend voor de auteur ervan." ("Pluralism, religion, and secularism" in: Journal for the Scientific Study of Religion, 17 (1967) 18).

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel komen we verschillende religies tegen, als eerste het Jodendom en het Christendom. Daarnaast worden met name in het Oude Testament de vele religies, en dan vooral de afgoderij van de omliggende landen en volken, genoemd. Zie ook het hoofdartikel afgodendienst.


Moderne religies

Ook tegenwoordig zijn er verschillende religies, waaronder een groot aantal zijn samen te vatten in "oosterse religies". Zie verder de hoofdartikelen bij onderstaande lijst.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!