Jezus Christus (sterven)

Zie ook: Golgotha (duisternis), Jezus Christus, Jezus Christus (dood), Pasen,

→ zie De Weg naar Golgotha voor een overzicht van vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Inhoud

Vijftig redenen waarom Christus moest lijden en sterven:

 1.   om de toorn van God op Zich te nemen (Gal.3:13, Rom.3:25, 1 Joh.4:10)
 2.   om Zijn Hemelse Vader te behagen (Jes. 53:10, Ef. 5:2)
 3.   om gehoorzaamheid te leren en geheiligd te worden (Heb. 5:8) 
 4.   om de opstanding uit de dood te verwerven (Hebr. 13:20-21)
 5.   om de rijkdom van Gods liefde en genade voor zondaars te tonen (Rom.5:7-8, Joh.3:16, Ef. 1:7)
 6.   om ons te laten zien hoezeer ook Hij ons liefheeft (Ef.5:2, Ef. 5:25, Gal.2:20)
 7.   om voor ons de rechtvaardige eisen van de Wet te vervullen (Kol. 2:13-14)
 8.   om de losprijs te zijn voor velen (Marc.10:45)
 9.   voor de vergeving van onze zonden (Ef. 1:7, Matt.26:28)
 10.   om de basis te leggen voor onze rechtvaardiging (Rom.5:9, Rom.3:24, Rom.3:28)
 11.   om de gehoorzaamheid te vervullen die onze rechtvaardigheid wordt (Filip.2:8, Rom.5:19, 2 Kor 5:21)
 12.   om onze verdoemenis weg te nemen (Rom. 8:34)
 13.   om de besnijdenis en alle andere rituelen als het fundament van de zaligmaking af te schaffen (Gal.5:11)
 14.   om ons tot geloof te brengen en ons daarbij te bewaren (Marc. 14:24, Jer. 32:40)
 15.   om ons heilig, onberispelijk en volmaakt te maken (Heb. 10:14, Kol. 1:21-22, 1 Kor. 5:7)
 16.   om ons een zuiver geweten te geven (Heb. 9:14)
 17.   om voor ons alle dingen te verwerven die goed voor ons zijn ( Rom. 8:32)
 18.   om ons te genezen van geestelijke en lichamelijke ziekten ( Jes. 53:5, Matt. 8: 16-17)
 19.   om allen die in Hem geloven het eeuwige leven te geven (Joh. 3:16)
 20.   om ons te verlossen van de macht van het kwaad in deze wereld (Gal. 1:4)
 21.   om ons met God te verzoenen (Rom. 5:10)
 22.   om ons tot God te brengen (1 Petr.3:18, Filip. 2:13)
 23.   opdat wij van Hem zouden zijn (Rom. 7:4, 1 Kor. 6: 19-20)
 24.   om ons vrijmoedig te laten ingaan in het Heilige der heilige (Heb. 10:19)
 25.   om  voor ons de persoon te worden in wie we God ontmoeten (Joh. 2:19-21)
 26.  om een einde te maken aan het Oudtestamentische priesterschap en Zelf een eeuwige Hogepriester te worden (Heb. 7: 23-27, Heb.9: 24-26, Heb. 10:11-12)
 27.   om een meelevende, hulpvaardige priester te worden (Heb. 4: 15-16)
 28.   om ons te bevrijden van het lege bestaan van de vaderen (1 Pet.1: 18-19)
 29.   om ons te bevrijden van de slavernij van de zonde (Openb. 1:5-6, Heb. 13:12)
 30.   opdat wij zouden sterven aan de zonde en leven in gerechtigheid (1 Petr.2:24)
 31.   opdat wij dood zijn voor de wet en vrucht voor God zouden dragen  (Rom 7:4)
 32.   om het ons mogelijk te maken voor  Christus  te leven en niet voor onszelf (2 Kor. 5:15)
 33.   om ons ertoe te brengen in niets anders te roemen dan in Zijn kruis (Gal. 6:14)
 34.   opdat wij kunnen leven door het geloof in Hem (Gal. 2:20)
 35.   om het huwelijk zijn diepste betekenis te geven (Ef. 5:25)
 36.   om een gemeenschap te stichten die ijverig is in goede werken (Titus 2:14)
 37.   om ons op te roepen Zijn voorbeeld te volgen in nederigheid en kostbare liefde ( 1Petr.2: 19-21, Heb.12: 3-4, Filip. 2: 5-8))
 38.   om een gemeenschap van kruisdragende volgelingen te stichten (Lukas 9:23, Matt.10:38)
 39.   om ons te bevrijden uit de slavernij van de angst voor de dood (Heb.2:14-15)
 40.   opdat wij onmiddellijk na ons sterven bij Hem mogen zijn (1 Thess.5:10, Filip. 1;21,23, 2 Kor.5:8)
 41.   om onze opwekking uit de dood te waarborgen ( Rom.6:5, Rom.8: 11, 2 Tim.2:11)
 42.   om de overheden en de machten te ontwapenen (Kol. 2: 14-15, 1 Joh. 3:8)
 43.   om Gods kracht in het Evangelie te ontketenen (1 Kor. 1: 18, Rom. 1:16)
 44.   om de vijandigheid tussen verschillende bevolkingsgroepen te niet te doen (Ef. 2: 14-16)
 45.   om mensen uit alle geslacht en taal, volk en natie vrij te kopen (Openb. 5:9)
 46.   om al Zijn schapen, verstrooid over de hele aarde, bijeen te brengen (Joh. 11: 51-52, Joh. 10:16)
 47.   om ons te verlossen van het laatste oordeel (Heb. 9:28)
 48.   om voor Zichzelf en voor ons vreugde te verkrijgen (Heb. 12:2)
 49.   opdat Hij gekroond zou worden met heerlijkheid en eer (Heb. 2:9, Filip. 2: 7-9, Openb. 5:12)
 50.   om te laten zien dat de grootste zonde door God ten goede werd gekeerd (Hand. 4: 27-28)

Gebaseerd op een lijst van John Piper


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!