Log (inhoudsmaat)
לֹג H3849 "log",

Zie ook: Eenheden (maten + gewichten),

לֹג log 0,3 liter; van een vloeistof, komt alleen voor in Lev. 14:10, 12, 15, 21 en 24. Volgens anderen 1/12 hin = 0,5 liter. De HSV heeft als opmerking “Een log is ongeveer een halve liter”, terwijl in de Kanttekeningen van de SV wordt vermeld “Een kleine maat van natte waren, houdende vier quadranten, van welke een was de maat van anderhalve eierschaal, zodat een log zes gewone eierschalen heeft gehouden. Her vierde deel van een cab, welke hield vier logen of vier en twintig eierschalen, dat is, zoveel als in vier en twintig eierschalen gaan kan.” Hieruit lijkt het of een “log” meer is dan de “zes tiende liter” van de GNB96, nu is het zo dat in de Vulgaat deze maat consequent met een sextarius wordt vertaald, wat een onderbouwing is voor de GNB96.

Dankzij de vondst van een vat in Qumran, waarop vermeld stond "twee se'ah en zeven log", terwijl het vat een capaciteit heeft van 35,65 liter, weten we dat een log 0,3 liter is. Ugaritisch lg Aram. lg (HALOT 520; DNWSI 566); cf. Syr. laggĕtō (LS 358; Watson UF 30 1998 754).

Inhoud


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!