Ashkenazim, Asjkenazische Joden
אַשְׁכְּנַז H813 "Askenaz",

Zie ook: Jodendom, Jood, Joden,

De Asjkenazische Joden (Hebreeuws: אשכנזים Ashkenazim) vormen een cultureel-religieuze groep binnen het Jodendom. Ze worden onderscheiden van de Sefardische Joden, een andere cultureel-religieuze groep binnen het Jodendom. De aanduiding Asjkenazisch of Ashkenazim werd door Joden in de Middeleeuwen gebruikt voor Duitsland, meer in het bijzonder naar het gebied rond de Rijn.

Inhoud

Naamgeving

De aanduiding Asjkenazim verwijst naar Askenaz, die in Genesis 10:3 genoemd wordt als zoon van Gomer. Vanaf de 9de eeuw ontstond onder Joden het gebruik om Joden die in Duitsland in het Rijngebied woonden Asjkenazim te noemen. Na de verdrijving van Joden uit Engeland en Frankrijk in de 13de en 14de eeuw werd de naam gebruikt voor alle Europese Joden, inclusief die uit Oost-Europa (waar veel Duitse Joden na de kruistochten naartoe waren gevlucht), maar exclusief die uit Spanje en Portugal, die Sefardim werden genoemd.


Geschiedenis

Uit onderzoek blijkt dat ze zich al vroeg in Europa verspreidden "Jewish communities were already spread across the Graeco-Roman and Persian world 2,000 years ago. It is thought that a substantial Jewish community was present in Rome from at least the mid-second century BCE, maintaining links to Jerusalem and numbering 30,000–50,000 by the first half of the first century CE." (Nature, 8 Oct 2013; O. Irshai, The Illustrated History of the Jewish People). Als oorzaak is de val van Jeruzalem aan te wijzen, waardoor velen genoodzaakt waren te vluchten. In eerste instantie gingen velen naar Italië, maar later op bevel van keizer Claudius moesten die Rome verlaten (cf. Hand. 18:2; Suetonius, Life of Claudius, 25.4) en trokken verder Europa in.


Aangemaakt 1 april 2016, laatst gewijzigd 13 september 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!