Levieten (steden)

Zie ook: Plaatsen, Vrijstad,

In Jozua 20: 7-9; 21: 1-42 en 1 Kron. 6:54-80 lezen we over 48 plaatsen die aan de Levieten worden toegewezen.

Inhoud

Overzicht steden

Hier een overzicht van de steden die aan de Levieten werden toegewezen, de steden welke onderstreept zijn waren → vrijsteden.

Kahathieten (Aaron) Kahathieten (overige) Gersom Merari
Jozua 20 1 Kronieken 6 Jozua 20 1 Kronieken 6 Jozua 20 1 Kronieken 6 Jozua 20 1 Kronieken 6
Hebron
Libna
Jatthir
Eshtemoa
Holon
Debir
Ain
Jutta
Beth-semes
Gibeon
Geba
Anathoth
Almon
Hebron
Libna
Jattir
Eshtemoa
Hilen
Debir
Asan
Beth-semes
Geba
Allemeth
Anathoth
Sichem
Gezer
Kibzaim
Beth Horon
Elteke
Gibbethon
Ajalon
Gath-rimmon
Thaanach
Gath-rimmon
Sichem
Gezer
Jokmeam
Beth-horon
Ajalon
Gath-rimmon
Aner
Bileam
Golan in Bazan
Beesthera
Kisjon
Dobrath
Jarmuth
En-gannim
Misal
Abdon
Helkath
Rehob
Kedes in Galilea
Hammoth-dor
Karthan
Golan in Basan
Astharoth
Kedes
Dobrath
Ramoth
Anem
Masal
Abdor
Hukok
Rehob
Kedes in Galilea
Hammon
Kirjathaim
Jokneam
Kartha
Dimna
Nahalal
Bezer
Jahza
Kedemoth
Mefaath
Ramoth in Gilead
Mahanaim
Hesbon
Jaezer
Rimmono
Thabor
Bezer
Jahza
Kedemoth
Mefaath
Ramoth in Gilead
Mahanaim
Hesbon
Jaezer

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!