Vaatwerk
ἀλάβαστρον G211 "alabaster vaas", ἀσκός G779 "zak, fles", κεράμιον G2765 "aarden vat, pot, kruik, kan, waterkruik", κέραμος G2766 "leem, pottenbakkers aarde, dakpan", ξέστης G3582 "sextarius, maatvat, kruik", στάμνος G4713 "wijnkruik (aarden)", ὑδρία G5201 "wateremmer, kruik", בַּקְבֻּק H1228 "pottenbakkerskruik, kruik", גֹּל H1531 "oliehouder, oliekruikje", דּוּד H1731 "ketel, draagkorf, korf, korven, pot, kruik", חָבֵת H2281 "bakwerk, pannen", חֵמֶת H2573 "fles, uw gif, zak, wijnfles", כַּד H3537 "pot, kruik", כִּיר H3600 "aarden pan , bakpan", מַחֲבַת H4227 "pan, kookpan, kookplaat", נֹאד H4997 "fles, leren zak", צַפַּחַת H6835 "kruik, fles",

Zie ook: Beeldbank, Aarde (doorverwijspagina), Fles, Flacon, Oliekruik, Glas, Pottenbakker, Wasvat, Waterkruik,

Vaatwerk, Opslag voor voedsel en drinken, zoals potten, pannen, kruiken en vazen.

Inhoud

Bijbel

In Ezech. 4:3 lezen we over een ijzeren pan.


Beschrijving

Aarden potten waren vrij gemakkelijk te maken en ze werden dan ook in vele formaten en voor veel doeleinden gebruikt. Bekend zijn de hoge smalle vaten waarin de Dode Zee-rollen zijn gevonden. Andere toepassingen waren voor de opslag van voedsel en drinken, het erin koken. Het is dan ook logisch dat afhankelijk van de toepassing de vorm en grootte verschilde.

Zo zien we vaten in de vorm van grote flessen waarin de (olijf)olie werd opgeslagen. Of andere vaten waarin de meel werd opgeslagen en herkenbaar omdat de opening relatief klein was en de meel met de hand eruit gehaald kon worden. Vaten en potten die gebruikt werden om in te koken, gelijkend op moderne schalen, waren aan de onderkant rond en van boven een grote opening zodat men makkelijk bij het eten kon. Weer andere vaten, die werden gebruikt voor opslag van vruchten en brood, hadden een platte onderkant (zodat ze niet konden omvallen) terwijl de opening aan de bovenkant relatief groot was om het voedsel erin en eruit te kunnen halen.

Vaak waren er stempels of korte teksten op aangebracht, zodat bekend was wie de eigenaar was of om mee aan te geven wat er inzat. Omdat het oog ook wat wilt, waren er soms versieringen op aangebracht.


Geschiedenis

Tijdens archeologische opgravingen zijn diverse soorten potten, pannen en vazen gevonden. Hieruit bleek dat ze vooral van klei waren gemaakt en slechts enkele uit brons. Afhankelijk van de vorm dienden ze voor hun doeleinden. Potten of vazen met een kleine opening werden vooral gebruikt om olie of water in op te slaan, maar anderzijds ook gebruikt voor opslag van graan. Sommige potten lijken te zijn gebruikt voor groenten of opslag van brood.

Chronologie

Omdat het aarden huisgerei goedkoop was om te produceren zijn ze in grote getale gevonden. Men kan aan de hand van de vorm en de teksten die er op staan zelfs bepalen uit welke periode ze komen (gebaseerd op PEB Vol. 4, p. 829).

Periode Datum Opmerkingen
Neolithisch 8000-4300 v.C.
Pre-Pottery 8000-5000 v.C.
Pottery 5000-4300 v.C.
Chalcolithisch 4300-3300 v.C.
Vroege Bronstijd 3300-2000 v.C.
I 3300-2900 v.C.
II 2900-2600 v.C.
III 2600-2300 v.C.
IV 2300-2000 v.C.
Middel Bronstijd 2000-1550 v.C.
I 2000-1900 v.C.
IIA 1900-1700 v.C.
IIB 1700-1600 v.C.
IIC 1600-1550 v.C.
Late Bronstijd 1550-1200 v.C.
I 1500-1400 v.C.
IIA 1400-1300 v.C.
IIB 1300-1200 v.C.
IJzertijd I 1200-918 v.C.
A 1200-1150 v.C.
B 1150-1000 v.C.
C 1000-918 v.C.
IJzertijd II 918-587 v.C.
A 918-800 v.C.
B 800-587 v.C.
Perzische periode 587-332 v.C.
Ballingschap 587-539 v.C.
Perzisch 539-332 v.C.
Hellenistische periode 332-63 v.C.
Ptolemeïsche periode 332-198 v.C.
Seleucidische periode 198-63 v.C.
Romeinse Periode 63 v.C.-330 n.C.
Vroege periode 63 v.C.-135 n.C.
Late periode 135-330 n.C.

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!