Angaria wetgeving
ἀγγαρεύω G29 "koerier gebruiken, booodschapper uitsturen",

Zie ook: Artikelen Blog, Romeinse wetgeving, Wet van Meden en Perzen, Wetgeving,

Angaria wetgeving is een van de oudste wetten ter wereld, die afkomstig zijn uit het Perzische Rijk en de (militaire) overheid de bevoegdheid geeft om onroerende en roerende zaken van burgers te gebruiken.

Inhoud

Bijbel

In het Nieuwe Testament komen we een drietal teksten tegen die wijzen op de Angaria wetgeving. In het Nieuwe Testament lezen we dat deze opgelegde verplichting van de Romeinen voor veel Joden een vernedering was en dat we dan het verrassende antwoord van Jezus Christus horen: En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat met hem twee [mijlen] (Mat. 5:41). Later zien we bij de kruisiging van Christus dat de Romeinen volgens deze wetgeving Simon van Cyrene dwongen het kruis van Christus te dragen (Mat. 27:32; Mark. 15:21; Luk. 23:26).


Terminologie

Het Griekse woord ἀγγαρεύω G29 aggareuō, "(tot transport of iets dergelijks) verplichten, pressen", van een Perzisch leenwoord "koerier".


Geschiedenis

Volgens Xenophon (Xenophon, Cyropaedia, 8.6; Maar zie ook Herodotus, Historiën, 3.126, 8.98) werd deze maatregel ingesteld door Cyrus, waarbij in de eerste instantie men moet denken aan het ter beschikking stellen van paarden.

Later werd deze wetgeving overgenomen door de Romeinen en verder uitgebreid tot allerlei verplichte diensten van personen. Zo mocht volgens de Romeinse Angaria wetgeving iedereen door een hoge Romeinse functionaris of militair gedwongen worden om materiaal een Romeinse mijl ver te vervoeren.

Deze wetgeving werd ook later opgenomen in het Nederlandse recht. In geschriften uit de 16de eeuw lezen we dat soldaten hun paarden mochten stallen in een ‘noodstal’, volgens ‘statumen, vulgo angaria’. Ook in onze huidige wetgeving is deze Angaria wet opgenomen: Het militair gezag is bevoegd onroerende en roerende zaken te gebruiken, dan wel in gebruik of in eigendom te vorderen, onder zo spoedig mogelijke verstrekking van een schriftelijk bewijsstuk (Oorlogswet voor Nederland, Artikel 18.1).


Aangemaakt 2 januari 2015


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!