Simon Iskariot
Ἰσκαριώτης G2469 "Iskariot", Σίμων G4613 "Simon",

Zie ook: Personen, Namen,

Simon Iskariot (Grieks Σίμων G4613 Ἰσκαριώτης G2469), persoon in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

De vader van Judas Iskariot.

Uit de toevoeging Ισκαριωτησ Iskariot "uit Kerioth" kwam hij waarschijnlijk uit een plaats in Judea. Sommigen denken dat iskariot is afgeleid van sicarius "messentrekker", maar is niet erg overtuigend. Kerioth of K’riot is een plaats welke genoemd wordt in Jer. 48:24, 41, Amos 2;2, en misschien in Jozua 15:25. Daar kerioth het meervoud is van kirya "stad", kan ish kerioth ook gewoon een aanduiding zijn van "man uit de steden", waarmee dan vermoedelijk de grote stad Jeruzalem wordt bedoeld.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!