Fouten in de Bijbel

Zie ook: Bijbel, Nequdot, Puncta extraordinaria, Tekstkritiek,

Ook in de Bijbel komen fouten voor, meestal zijn die veroorzaakt bij het overschrijven door een kopiist. In de tekstkritiek zien we dan ook dat die de verschillende overgeleverde manuscripten met elkaar vergelijken en op die manier proberen de oorspronkelijke tekst te reconstrueren.

Inhoud

Algemeen

Vaak wordt (door atheïsten) gesteld dat er tienduizenden fouten in de Bijbel staan. Zij verwijzen dan naar de vele verschillen en varianten die in de diverse overgeleverde manuscripten worden gevonden (→ Tekstkritiek). Wat in dit geval wordt verzwegen dat dit veelal fouten betreft die door kopiisten zijn gemaakt en totaal niet relevant zijn of er in de Bijbel zelf fouten staan. Voorbeelden zijn een verwisseling van een letter bv. de Hebreeuwse letter ד (daleth) lijkt veel op de ר (resh), of in het Grieks de θ Th en de O O of de dubbele ΛΛ L en de Μ M.

Ook in veel vertalingen staan fouten, dit kunnen eenvoudige zetfouten zijn tot zelfs verkeerde interpretaties van de grondtekst. Echter ook hier geldt dat dit geen afbreuk doet aan wat er in de grondtekst staat en geen argument is om te stellen dat de Bijbel vol met fouten staat.


Fouten

In de Bijbel komen we een aantal passages tegen die niet kunnen kloppen en waarvan we moeten uitgaan dat de overgeleverde tekst om een één of andere reden niet correct tot ons is gekomen.

In de Hebreeuwse grondtekst zien we bij sommige teksten dat er punten boven en/of onder de afzonderlijke letters of gehele woorden zijn gezet, de zogeheten Puncta extraordinaria of Nequdot (J.P. Lettinga, §8.c). Deze worden gebruikt om aan te geven dat de betekenis van deze letters en/of woorden onzeker is en zelfs misschien weggelaten moeten worden.


Interpretatiefouten

Ook zijn er teksten die vreemd overkomen en waarvan in eerste instantie gezegd kan worden dat ze fout zijn. Het betreft hier dan ook zaken die we tegenwoordig anders bekijken dan ze vroeger werden bekeken, of omdat het dagelijks taalgebruik is en de desbetreffende tekst niet een wetenschappelijke onderbouwing is.


Schijnbare contradicties

In de Bijbel zijn er ook tal van voorbeelden waarvan in eerste instantie het lijkt dat ze tegenstrijdig zijn. Echter bij nadere bestudering niet zozeer een contradictie zijn.


Aangemaakt 18 juni 2015, laatst bijgewerkt 15 augustus 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!