Christenvervolging Oezbekistan

Zie ook: Christenvervolging,

Oezbekistan staat volgens de ranglijst van Open Doors op nummer 15. Dat lijkt mee te vallen kun je zeggen, want er zijn tenminste nog 14 landen waar het erger is. Kijken we naar de waardering die Freedom House heeft gegeven dan blijkt dat Oezbekistan op alle punten het slechtst scoort. Er is geen vrijheid, geen persoonlijke vrijheid, geen politieke rechten. Iedereen die niet in het straatje van de regering past kan fysiek geweld, vervolging, hoge boetes, onvrijwillige opname en willekeurige detentie verwachten.

Inhoud

Situatie voor Nederlandse toeristen

Kijken we naar het reisadvies van de Nederlandse rijksoverheid dan zien we dat ze direct als stellen dat er veiligheidsrisico’s zijn voor reizen naar Oezbekistan omdat er onveilige gebieden zijn. Daarnaast lopen Nederlanders een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweld en aanslagen. Omdat er terroristische groeperingen á la ISIS daar aanwezig zijn. De Belgische regering is wat positiever in haar advies: “De terreurdreiging in Oezbekistan is reëel, en terroristische incidenten hebben zich in de voorbije jaren voorgedaan”.

Situatie voor Oezbeekse christenen

In Oezbekistan wonen 29,7 miljoen mensen waarvan (naar men schat) een 210.000 christenen. Ik zeg schat omdat er officieel slechts 99.500 christenen zijn. Het verschil zit hem hierin dat er ook nog aantallen niet-geregistreerd zijn. Worden deze niet-geregistreerde christenen gepakt tijdens een dienst opgepakt dan kunnen deze buitensporig hoge boetes krijgen die soms meer dan 50 maandsalarissen is, ook kunnen ze gevangenisstraf krijgen van soms meer dan 10 jaar. Regelmatig worden hun huizen overvallen, waarbij boeken en andere materialen in beslag worden genomen. Ook worden ze onder druk gezet met harde ondervragingen en soms zelfs verkrachting, om zo informatie prijs te geven over andere christenen met wie ze omgaan zodat ook die opgepakt kunnen worden.

We spreken dan alleen nog over hen die al christen waren, moslims, die zich tot het christendom bekeren, verbergen bijna altijd hun geloof vanwege de grote tegenstand van familie en islamitische leiders die ze ondervinden. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van extreme islamitische rebellen zorgt voor hogere druk. Niet zelden gebeurd het dat familieleden deze christenen verraden en hoge gevangenisstraffen krijgen.

Naast de lange gevangenisstraffen en de torenhoge boetes, bestaat ook het risico dat deze christenen een maandenlange heropvoeding krijgen, het bezit van een Bijbel is soms al genoeg voor zo'n heropvoeding, wat concreet inhoud dat ze voor de staat hard moeten werken onder slechte omstandigheden in de katoenvelden. Ze krijgen daarvoor geen geld of andere compensatie en ze niet meer mogen reizen naar andere nabijgelegen plaatsen. Deze christenen blijven alleen in leven dankzij de steun van hun broeders en zusters die soms in de gelegenheid zijn om wat voedsel naar hen te smokkelen.

Toch is deze heropvoeding vaak nog te verkiezen boven een gevangenisstraf. Want foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing zijn gebruikelijk in gevangenissen en andere gebouwen van de (lokale) overheid. Gerapporteerde methoden van marteling zijn ernstige mishandeling, onthouden van voedsel, seksueel misbruik, gesimuleerd stikken, vastbinden en opknoping van de handen en elektrische schokken. Ook zijn er aanhoudende berichten dat de autoriteiten psychologische druk op de gevangenen opvoeren door onder meer dreigementen tegen familieleden uit te oefenen.


Links


Externe links

Verder enige tientallen berichten die in de media zijn verschenen, zoals oa.:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!