Profetie
προφητεία G4394 "profetie", προφητεύω G4395 "profeteren, profeet zijn", προφητικός G4397 "profetisch", חָזוֹן H2377 "visioen, nachtgezicht, orakel, profetie (goddelijke mededeling), gezicht", מַשָּׂא H4853 "last, (oordeels)profetie", נָבָא H5012 "prophet, prophesy, prophesying",

Zie ook: Artikelen Blog, Messias (profetie OT), Profeet, Profetie (doorverwijspagina), Profetie (NT), Profetie (OT),

Profetie (Hebreeuws מַשָּׂא H4853; Grieks προφητεία G4394), het voor iemand anders spreken of uitspreken. Tegenwoordig wordt met profetie vaak toekomstvoorspelling bedoeld.

Inhoud

Bijbel

In eerste instantie zien we dat profeten of profetessen spraken voor een ander en dan in het bijzonder namens God (Ex. 4:16; 7:1; Jer. 1:5ev.; 15:19). Profetie die niet namens God werd uitgesproken werd valse profetie genoemd. Het is om die reden dat profetie, zoals die in omliggende landen werd uitgevoerd, valse profetie is alleen al omdat die profeten geen openbaring ontvingen als onthulling van God., niet alleen op de toekomst, maar ook op het heden en het verleden.

Het profeteren gebeurde niet alleen door woorden, maar ook door symbolische handelingen. Denk aan het huwelijk van Hosea (Hos. 1:2ev.), aan het nalaten van rouwbetoon door Ezechiël bij het plotseling sterven van zijn vrouw (Ezech. 24:15-18).

Een aspect van profeteren is dat het de mensen tot stichting, vermaning en vertroosting is (1 Cor. 14:3). We zien dan ook dat profeten vaak aan het hof van de koning aanwezig waren om deze te sturen. Veelal is profetie een oproep om terug te keren tot Gods Woord. In een enkel geval kan een profetie ook een diepere laag hebben en wijzen op wat er in de toekomst zal gaan gebeuren.

Als er wordt geprofeteerd dan moet gecontroleerd worden of dit woorden van God zijn (1 Cor. 14:29), net zoals alle andere dingen beproefd moeten worden (1 Thes. 5:21).

Vervulde profetieën

Niet vervulde profetieën


Christendom

Bij sommige charismatische en sektarische groeperingen wordt betoogd dat men zich kan oefenen in profetie. Echter hierbij vergeet men dat profetie een woord van God is die je krijgt en moet doorgeven. Het komt dan ook meer over dat ze via deze manier God willen afdwingen om hen een boodschap te geven (→ Profetenschool).


Aangemaakt 5 maart 2013, laatst gewijzigd 28 april 2018


Koop nu