Kennis, Geleerd
דַּעַת H1847 "verstand, verstandig, onwetende, kennis, kennen, kennen, weten, wetenschap", חֵקֶר H2714 "onderzoek",

Zie ook: Denken, Verstand, Wijsheid,

Het begrip kennis (Hebreeuws דַּעַת H1847) heeft een sterk theoretische lading en wordt doorgaans gebruikt voor parate informatie over een specifiek onderwerp die je via boeken, kranten, tijdschriften, encyclopedieën, internet of (academische) onderwijsinstellingen tot je neemt. Terwijl wijsheid het toepassen van de opgedane kennis is.

Inhoud

In de Bijbel wordt meermalen erop gewezen dat kennis en bestudering van het Woord noodzakelijk is "Ik heb u met melk gevoed, en niet met [vaste] spijs; want gij vermocht [toen] nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet." (1 Cor. 3:2); dat dit nodig was blijkt uit "in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste [mensen] verdraaien" (1 Petr. 3:16) waarin Petrus verwijst naar de brieven van Paulus die moeilijk te lezen zijn en bestudeerd moeten worden. Vandaar dat de profeet Hosea zegt "Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt" (Hos. 4:6).


Aangemaakt 30 september 2015Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!