Kennis, Geleerd
דַּעַת H1847 "verstand, verstandig, onwetende, kennis, kennen, kennen, weten, wetenschap",

Zie ook: Denken, Verstand,

In de Bijbel wordt meermalen erop gewezen dat kennis en bestudering van het Woord noodzakelijk is "Ik heb u met melk gevoed, en niet met [vaste] spijs; want gij vermocht [toen] nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet." (1 Cor. 3:2); dat dit nodig was blijkt uit "in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste [mensen] verdraaien" (1 Petr. 3:16) waarin Petrus verwijst naar de brieven van Paulus die moeilijk te lezen zijn en bestudeerd moeten worden. Vandaar dat de profeet Hosea zegt "Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt" (Hos. 4:6).

Inhoud


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!