Loelav en ethrog

Zie ook: Dadelpalm, Loofhuttenfeest, Mirte,

En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn.

Leviticus 23:40

EthrogTijdens het loofhuttenfeest (Sukkoth) moet de gelovige Jood 4 bepaalde plantensoorten nemen en er zeven dagen mee verheugen "voor het aangezicht van de HEER" op basis van bovengenoemde tekst in Leviticus. Deze bundel staat afzonderlijk en is een symbool op zichzelf en wordt gebruikt bij het gebed en dan liefst het ochtendgebed. Maar dat is niet een verplichting, als het niet anders kan, is ieder moment van de dag ook geschikt. Gewoonlijk gaat hij mee naar de synagoge. Deze bundel bestaat uit palmtak, een Loelav, die omdat hij het grootst en dus overheersend is, zijn naam aan het hele stel heeft gegeven. Hij moet nog groen zijn, maar ook een beetje geel uitgedroogd (Shulchan Aruch 645:5 "Het wordt niet beschouwd als uitgedroogd, tenzij je met je nagels erop wrijft en het afbrokkelt"; S. Ph. de Vries, Joodse riten en symbolen, 1968, p.98), terwijl anderen van mening zijn dat de palmtak helemaal groen moet zijn (Mishna Sukka 3:1 "wanneer het zijn groenheid verliest wordt het beschouwd als droog en dit is de mening van de Sjoelchan Aruch"); drie geurende mirtentakken rechts en twee gewone wilgentakjes links van de middenschacht aan de loelav bevestigd. Dan is er ook nog de Ethrog, een citroen (Citrus medica) die men speciaal voor dit doel heeft laten groeien en zo groot mogelijk moet zijn (Nb. citroenvruchten blijven groter worden als ze aan de boom blijven en er genoeg water is).

Vervolgens wordt bij het Hallel (Psalmen 113-118), die dagelijks op het loofhuttenfeest wordt gelezen, wordt de loelav en de ethrog in de hand genomen en bij het zingen van de verzen 1-4, en bij Ps. 118 vers 25 en 29, worden er op bepaalde wijze bewegingen me gemaakt: naar alle windstreken en naar boven en beneden om te zeggen tot God: 'Van U - aan U! EN dit is slechts een greep uit alle producten. Een voorbeeld!' (S. Ph. de Vries, Joodse riten en symbolen, 1968, p.96-99; Gemara Sukkah 34b)

Onderdelen

Andere interpretaties

De Karaïtische Joden en Schiffman gaan op basis van Neh. 8:16 ervan uit, dat er een Sukkoth (loofhut) van moet worden gemaakt (Nehemia Gordon, Chag Ha-Sukkot; Lawrence Schiffman, Texts and Traditions: A Source Reader for the Study of Second Temple and Rabbinic Judaism. KTAV, 1997, pp. 103–104) en geen Loelav.

Volgens Friedman is פְּרִי עֵץ הָדָר pri etz hadar in Leviticus fout en moet het zijn פְּרִי עֵץ הָהָר pri etz hahar "boom van de berg", zijn voorstel is dan ook om in plaats van de mirte naar de bergen te gaan (Neh. 8:16) en daar vegetatie te plukken, ongeacht welk soort (Beno Freedman, "Fruit of the Mountain Tree". What the Bible Actually Says). Hier valt tegenin te brengen dat de Mirte juist in de bergachtige omgevingen van Israël groeit en het dus logisch is dat men daarnaartoe moest gaan.

Inhoud

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!