Halloween

Zie ook: Beeldbank, Allerheiligen en allerzielen, Feesten en rouwdagen,

Halloween is een feest wat is ontstaan uit het Keltische Samhain en het Rooms-katholieke Allerheiligen.

Inhoud

Bijbel

Het feest wordt niet beschreven in de Bijbel, ook zijn er geen links met de Bijbelse oogstfeesten te maken.


Ontstaan

Samhain

Het Keltische Samhain gaf het einde van het Keltische jaar aan en was van oorsprong een oogstfeest en het begin van de winter. Tijdens dit feest werden grote vreugdevuren ontstoken en voerden de Kelten verschillende rituelen uit, waarbij waarschijnlijk ook mensen werden geofferd. Daarnaast geloofden de Kelten dat op Samhain de ‘deur’ naar de onderwereld een klein stukje openstond, waardoor het voor de zielen van de doden en andere wezens (demonen, of feeën, kabouters, etc.) mogelijk was om naar onze wereld te komen. Voor deze "teruggekeerde zielen" werden grote feestmaaltijden gehouden, terwijl de andere slechte wezens afgeschrikt moesten worden, hier ligt waarschijnlijk de oorsprong voor de verkleedpartijen.

Christelijke invloeden

Na de komst van zendelingen in Ierland en Groot-Brittannië tijdens de 9de eeuw, vermengde de feestdag Allerheiligen zich met het Keltische feest. Allerheiligen werd in 609 ingevoerd door paus Bonifatius IV om alle christelijke martelaren te herdenken en werd op 13 mei gevierd. Echter in 835 werd door paus Gregorius IV deze feestdag verschoven naar 1 november, terwijl de dag daarna, op 2 november, de feestdag Allerzielen werd gehouden ter nagedachtenis van de overledenen.

Volgens Philip Melanchthon werd op 31 oktober 1517 door de Duitse monnik Martin Luther zijn vijfennegentig stellingen op de deur van de Slotkapel van Wittenberg, Duitsland, gespijkerd. Historici en andere experts op dit onderwerp beweren dat Luther met opzet Halloween heeft gekozen om de aandacht van gewone mensen te trekken, hoewel dat nooit is bewezen. Wel heeft deze actie ertoe geleid dat deze dag in verschillende protestantse kerken een herdenkingsdag is geworden die Hervormingsdag wordt genoemd.


Terminologie

Hallow-e'en, c. 1745, Schotse afkorting van Allhallow-even "Eve of All Saints", de laatste nacht van oktober (~1550), oudejaarsnacht van de oude Keltische kalendear,  een nacht voor heksen (Douglas Harper, Online Etymology Dictionary, "Halloween"). De frase "All Hallows'" is al eerder gevonden in het Oud Engels "All Hallows' Eve", waarbij de oudste vermelding uit 1556 stamt (The Oxford English Dictionary (2nd ed.); DOST, Hallow Evin).

Samhein is de benaming voor de maand in de Keltische lunisolaire kalender overeenkomend met de maand 'november'. Het woord is waarschijnlijk afgeleid van sam "zomer" en fuin "einde" in de zin van "einde van de zomer". Suggesties dat het is afgeleid van het Latijnse semen "zaad" klinken meer als volketymologie, daar het feest al bestond voor er Romeinse invloeden waren.


Jodendom

Hoewel veel Amerikaanse niet-orthodoxe joden de niet-religieuze tradities van Halloween vieren, verbiedt de Halacha Joodse deelname aan het feest (Jewish Virtual Library, Do Jews Celebrate Halloween?) op basis van Leviticus 18:3 waar staat dat het Joden verboden is om niet de heidense inzettingen te volgen.


Aangemaakt 14 oktober 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!