Volk, natie
ἔθνος G1484 "menigte, ras, natie, volksgroep", גּוֹי H1471 "volkeren, volk, natie, natien, volken, heidenen", עַם H5971 "Ammi, volk, natie, mensen",

Zie ook: familie, clan, huis, Volkentabel, Volkstelling, Volksverhuizingen,

Inhoud

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!