Volk, natie
ἔθνος G1484 "menigte, ras, natie, volksgroep", גּוֹי H1471 "volkeren, volk, natie, natien, volken, heidenen", עַם H5971 "Ammi, volk, natie, mensen",

Zie ook: familie, clan, huis, Volkentabel, Volkstelling, Volksverhuizingen,

Een volk is een groep mensen die samenwonen en dezelfde cultuur hebben.

Inhoud

Terminologie

In het Hebreeuws zijn er twee woorden die een volk of natie aanduiden, גּוֹי H1471 en עַם H5971. Meestal wordt het eerste, 'goi', gebruikt voor de andere volken, terwijl 'am' vooral wordt gebruikt voor het volk Israël. Echter dit gaat niet altijd op, met name in de oudere gedeelten van de Bijbel zien we dat deze twee woorden door elkaar worden gebruikt (Gen. 11:6; Gen. 12:2).

Het woord גּוֹי H1471 is mogelijk afgeleid van גֵּוָה H1465 of גְּוִיָּה H1472 "lichaam" (Gesenius, p. 162; E. Klein, p. 94) en is te vergelijken met het Akkadisch gayum voor "clan" ie. van één lichaam (Daniel E. Fleming, “The Sim'alite gayum and the Yaminite li'mum in the Mari Archives,” Amurru 3. Paris: Editions Recherche sur les Civilisations, 2004, p. 199-212). Het Griekse woord ἔθνος G1484 komt nog het meeste hierbij in de buurt.

Het woord עַם H5971 is afgeleid van עָמַם H6004 "verzamelen" (E. Klein, 474) en betrof vermoedelijk in eerste instantie een groep personen die bij elkaar leefden en zo een volk vormden (cf. Gen. 17:16; 34:16).

Onder het "volk van het boek", oorspronkelijk "het volk van het Boek der Boeken" (= de Bijbel) worden de Joden bedoeld (J. van de Kamp en J. van der Wijk, Koosjer Nederlands: Joodse woorden in de Nederlandse taal. volk van het boek).


Aangemaakt 13 januari 2016


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!