Hertrouwen

Zie ook: Trouwen,

Hertrouwen, het opnieuw trouwen nadat men al eerder getrouwd is geweest.

Inhoud

Bijbel

Als een man stierf en geen kinderen had, dat moest volgende de Oudtestamentische wetgeving de bloedverwant dan met zijn schoonzus trouwen om zo toch voor nageslacht te zorgen en het familiebezit werd veiliggesteld. Voorbeelden zijn Ruth die werd gelost door Boaz (cf. Ruth 2:20; 3:2ev.) en Thamar de vrouw van Onan (Gen. 38:8ev.). Dit principe werd 'lossen' genoemd.

Soms wordt 1 Corinthiers 7:9 aangehaald, waarbij opgemerkt dient te worden dat hier sprake is van weduwen die opnieuw mogen trouwen.

Het hertrouwen na een echtscheiding wordt over het algemeen afgewezen, als omstanders naar Jezus gaan om hierover te spreken, meestal met de opmerking "Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief" (Mat. 5:31; 19:7-8; Mark. 10:2), geeft Hij als antwoord "Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel" (Mat. 5:32; 19:9; Mark. 10:12; Luk. 16:18). Dit is een verzwaring van wat in de Mozaïsche wetten staat, waar een vrouw na een scheidbrief wel mag hertrouwen (Deut. 24:1-2), maar als ze scheidt van deze tweede man dan mag ze niet meer met de eerste trouwen (Deut. 24:3-4).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!