Islam

Zie ook: Afgodendienst, Allah (afgod), Arabieren, Chrislam, Kruistochten, Religie,

De islam (Arabisch: اسلام islām of الإسلام al-islām) is een religie die Allah vereerd en de aanhangers moslims worden genoemd, de religie is ontstaan door Mohammed. Het heilige boek voor moslims is de koran, waarvan Allah volgens hen de tekst via de aartsengel Djibriel (Gabriël) aan Mohammed als profeet en boodschapper doorgaf. Naast de Koran is de soenna van Mohammed, waarin de levenswijze, de gezegden en de standpunten van de profeet worden beschreven, ook een belangrijke bron voor de (soennitische) islamitische doctrine.

In de koran zijn delen van de Joodse Thorah, de Psalmen van David en de Evangelies van Jezus Christus (Soera 4:163; 5:44-48) overgenomen, maar spreekt over het algemeen de Bijbel tegen of trekt die zwaar uit het verband. Zo ontkent het dat Christus is opgestaan en de zoon van God is. Niet aan Izaäk was de belofte gegeven maar aan Ismaël. Dat er een ’christelijke herkomst’ van de islam is, ligt dus niet voor de hand (Richard Kroes, Islam ontstaan uit christendom? in Livius).

Inhoud

Oorlogen eerste honderd jaar door de islam

In de eerste honderd jaar van het bestaan van de Islam zijn meer dan 150 oorlogen gevoerd:

Uit deze gegevens blijkt dat alleen al tijdens Mohammed's leven er 26 oorlogen zijn gevoerd en in de tijdspanne van 623 tot 777 zijn 154 oorlogen gevoerd! Vredelievend is wat anders. Het is dan ook niet verwonderlijk, als Steven Runciman zich afvraagd waarom de Islam in de begin eeuwen zo invloedrijk was, hij tot de volgende conclusie komt: Indeed the strength of Islam lay in its simplicity. There was one God in Heaven, one Commander of the Faithful to rule on earth, and one law, the Koran, by which he should rule. Unlike Christianity, which preached a peace that it never achieved, Islam unashamedly came with a sword.


Aangemaakt 26 januari 2016


Koop nu