Christenvervolging Rusland

Zie ook: Christenvervolging,

De christenvervolging in Rusland is nog steeds gaande, ondanks dat ze niet meer in de top-50 van Open Doors voorkomen.

Inhoud

Overzicht

Na de Oktoberrevolutie (1917) werden de communisten de machthebbers wat inhield dat o.a. de joden en christenen zwaar werden vervolgd. Van de zowat 60.000 kerken van de Orthodoxe Kerk die het land vóór de Oktoberrevolutie telde, waren er twintig jaar later nog amper 100 over. Alleen al in de eerste twee jaar na de Oktoberrevolutie werden 15.000 priesters omgebracht. Meer dan 300 bisschoppen werden terechtgesteld of stierven in gevangenschap. Ook andere kerkgenootschappen leden ontzettend. Diverse christenen wisten te ontvluchten, zoals de zendeling Philipp Trostianetzky, die in Rusland vervolgd was, eerst vanwege zijn Joods zijn en na zijn bekering vanwege zijn Christen zijn.

In augustus 2013 riep de Russische president Poetin nog op om de christenvervolging te beëindigen (LifeSite, 1 aug. 2013). In 2016 werd dit deels teruggedraaid omdat hij een antiterrorismewet ondertekende waarmee alle missionaire activiteiten van religieuze genootschappen anders dan de Orthodoxe Kerk aan banden worden gelegd. Bovendien mogen godsdienstige bijeenkomsten alleen nog maar plaatsvinden in gebouwen die door de staat als officiële bedehuizen zijn erkend (EO, 26 juli 2016).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!