Afrikaanse Hebreeërs

Zie ook: Beeldbank, Afrocentrisme, Dwaalleringen, Lijst bekende sekten, Sekte, Vervangingstheologie,

Niet te verwarren met Ethiopische Joden.

De Afrikaanse Hebreeërs (Black Hebrews, Black Hebrew Israelites) is een kleine vrij nieuwe religieuze beweging die claimt van Israëlitische afkomst te zijn en die via slavernij naar de Verenigde Staten gekomen zou zijn. Zijzelf noemen zich "The Original African Hebrew Israelite Nation of Jerusalem" (Jewish Virtual Library) of Hebreeuwse Israëlieten (www.hebreeuwse-israelieten.nl). Hun ideologie is afgeleid van het Afrocentrisme, welke een reactie is op een geschiedbeeld waarin de veronderstelde superioriteit van de Europese beschaving wordt gebruikt als illustratie van en argument voor blanke superioriteit.

Inhoud

Ontstaan

Een sekte was al vóór de Burgeroorlog aanwezig, terwijl een andere, Church of God and Saints of Christ, door William Crowdy werd opgericht in 1896. Pas in de jaren 1980, begonnen andere sektes te verschijnen, zoals die onder leiding van Jahweh Ben Yahweh (1935-2007) of Hulon Mitchell, Jr. Er zijn diverse andere sekten binnen deze Afrikaanse Hebreeërs beweging bekend zoals de Commandment Keepers, The Law Keepers, House of Judah en de African Hebrew Israelites of Jerusalem.

Exodus Liberia - Israël

De leider van de African Hebrew Israelites of Jerusalem, Ben Ammi Carter (toen Ben Carter) zou in een visioen de engel Gabriël voor zich hebben gezien. Hij wist volgelingen te verzamelen en vestigde zich twee jaar in Liberia, alvorens naar Israël te vertrekken. De eerste leden kwamen aan in 1969. Aanhangers van de Afrikaanse Hebreeërs wonen behalve in de Verenigde Staten (met name Chicago en New York), vooral in de Israëlische steden Dimona, Arad en Mitzpe Ramon (Israeli Foreign Ministry, 29 sept. 2006).

Ze hebben in 1990 tijdelijke en sinds 2004 vaste verblijfsvergunningen gekregen voor hun verblijf in Israël (ND, 30 juli 2003). Staatsuitkeringen werden al verzekerd met de tijdelijke vergunningen. In Israël verblijven ongeveer 3000 leden van de groep, waarvan 830 uitkeringen ontvangen. Daar de leden vrijwel allemaal Amerikaanse staatsburgers zijn, subsidieert de VS het onderwijs. De laatste jaren zijn ook steeds meer aanhangers van deze sekte in Nederland gesignaleerd. Waarbij opgemerkt moet worden dat iedere (splinter)groepering hun eigen varianten op deze ideologie hebben. Tegenwoordig hebben ongeveer 100 leden het Israëlisch burgerschap ontvangen (Andrew Esensten, Hebrew Israelite Movement).

Activiteiten


Doctrine

De beweging is een van de vele sekten die een vervangingstheologie hanteren. Over het algemeen beschouwen zij zichzelf als afstammelingen van de oude Israëlieten en dat de "blanke" joden (speciaal die nu in Israël wonen) niet de ware afstammelingen zijn, maar afstammelingen van de Chazaren en dat deze "blanke" joden de taal, religie en cultuur gestolen zouden hebben van de "echte joden". Het is om deze reden dat zij zich zeer antisemitisch opstellen en zelfs de holocaust ontkennen. De Talmoed wijzen ze af omdat die volgens hen niet door Joden is gemaakt.


Etnisch

Ze zijn niet verwant aan de Ethiopische Joden, ook wel Beta Israël-Joden genoemd, uit Ethiopië.


Stellingen

Volgens de Afrikaanse Hebreeërs was Jezus zwart, en stellen dat de "Kaukasische Jezus" is gebaseerd op een afbeelding van Cesare Borgia en voor het eerst vermeld wordt door Alexandre Dumas in zijn boek "Celebrated Crimes" (zie folder). Echter in dit boek wordt nergens hier melding van gemaakt. Daarnaast zijn er ook vele afbeeldingen van een blanke Jezus uit de eeuwen voordat het geslacht Borgia leefde (→ uiterlijk van Jezus Christus).


Geschiedenis

Regelmatig komt de beweging in het nieuws vanwege hun gewelddadige optreden. Zo kwamen ze in 2011 in het nieuws toen bleek dat een zesjarig jongetje was gedood (ABCNews, 7 maart 2011). In 2016 kwamen ze opnieuw in opspraak omdat een lid een transgender vrouw had neergeschoten (SPLC, 15 juni 2016).

In januari 2019 was er een opstootje bij Lincoln Memorial waar ze bij betrokken waren, maar waarbij niet duidelijk is wie begon (NationalPost, 23 januari 2019; The Atlantic, 1 februari 2019). In december 2019 was er een antisemitische schietpartij in New Jersey waarbij een van de verdachten lid was van hun beweging (JTA, 11 december 2019; New York Times, 11 december 2019; CNN, 12 december 2019).


Overzicht groeperingen Afrikaanse Hebreeërs


Aangemaakt 5 mei 2016, laatst bijgewerkt 9 augustus 2020


Koop nu