Ethiopisch-orthodoxe Kerk

Zie ook: Beeldbank, Christelijke stromingen,

De Ethiopisch-orthodoxe Kerk of Ethiopisch-Orthodoxe Tewahedo Kerk is een christelijke stroming die vooral voorkomt in Ethiopië.

Inhoud

Beschrijving

Tot 1959 maakte ze deel uit van de Koptisch-Orthodoxe Kerk.

Op dit moment zijn er wereldwijd ongeveer 36 miljoen leden.


Canon Bijbel

Ze houden er een afwijkende canon op na (vetgedrukt).

Oude Testament

 1. Genesis
 2. Exodus
 3. Leviticus
 4. Numeri
 5. Deuteronomium
 6. Jozua
 7. Richteren
 8. Ruth
 9. 1 + 2 Samuel
 10. 1 + 2 Koningen
 11. 1 Kronieken
 12. 2 Kronieken
 13. Jubileeën
 14. Henoch
 15. Ezra + Nehemia
 16. Ezra (2de) en Ezra Sutuel
 17. Tobit
 18. Judith
 19. Esther
 20. I Makkabeeën
 21. II en III Makkabeeën
 22. Job
 23. Psalmen
 24. Spreuken
 25. Tegsats
 26. Metsihafe Tibeb (de boeken van wijsheid)
 27. Prediker
 28. Hooglied
 29. Jesaja
 30. Jeremia
 31. Klaagliederen
 32. Ezechiël
 33. Daniël
 34. Hosea
 35. Joel
 36. Amos
 37. Obadja
 38. Jona
 39. Micha
 40. Nahum
 41. Sefanja
 42. Haggai
 43. Zacharia
 44. Maleachi
 45. Boek van Joshua de zoon van Sirac
 46. Het Boek van Josephas de Zoon van Bengorion

Nieuwe Testament

 1. Mattheus
 2. Markus
 3. Lukas
 4. Johannes
 5. Handelingen
 6. Romeinen
 7. 1 Corinthiers
 8. 2 Corinthiers
 9. Galaten
 10. Efeziers
 11. Filippenzen
 12. Colossenzen
 13. 1 Thessalonicensen
 14. 2 Thessalonicensen
 15. 1 Timotheus
 16. 2 Timotheus
 17. Titus
 18. Filemon
 19. Hebreeen
 20. Jakobus
 21. 1 Petrus
 22. 2 Petrus
 23. 1 Johannes
 24. 2 Johannes
 25. 3 Johannes
 26. Judas
 27. Openbaring
 28. Sirate Tsion (het boek van orde)
 29. Tizaz
 30. Gitsew
 31. Abtilis
 32. Het eerste boek van Dominos
 33. Het tweede boek van Dominos
 34. Het boek van Clement
 35. Didascalia

Aangemaakt 7 december 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!