Storm
ἄνεμος G417 "wind, wind (stormachtige), luchtstroming, windstreken (de vier)", Εὐροκλύδων G2148 "Euroklydon, wind (zuidooster), storm (zuidooster)", θύελλα G2366 "stormwind, wervelwind, storm (plotselinge)", λαῖλαψ G2978 "orkaan, wervelstorm, storm (geweldige)", ὄμβρος G3655 "regen, stortregen, regenstorm", σεισμός G4578 "storm, aardbeving, beven", τυφωνικός G5189 "stormachtig, wervelwind (als een)", סוּפָה H5492 "Sufah, Suphah, wervelwind, draaiwind, storm", סַעַר H5591 "wervelwind, storm, onweer", שְׂעָרָה H8183 "storm", שָׁרָב H8273 "Sharab, dor land, hitte, wind (Sharab), stormwind",

Zie ook: Euroclydon, Meteorologie, Sharav (wind), Wervelwind, Wind,

Een storm (Hebreeuws סַעַר H5591, Grieks λαῖλαψ G2978) is een zeer harde wind binnen een grootschalig weersysteem, een depressie. Het gebied binnen een depressie waar stormkracht heerst noemen we stormveld. De storm zelf wordt vaak ook een tropische cycloon genoemd.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel hebben verschillende stormen of winden een naam, zoals de Euroclydon (Hand. 27:14) en de Sharav (Job 6:17; Jes. 35:7; 49:10). Het betreft hier regionale namen van jaarlijks terugkerende winden (→ Wind). Daarnaast wordt in de Bijbel onderscheid gemaakt tussen bepaalde stormen, zoals wervelwinden of een regenstorm (Luk. 12:54; ὄμβρος G3655).

Berucht zijn de valwinden bij het meer van Galilea en welke meermalen worden genoemd (Mat. 8:24; Mark. 4:37; Luk. 8:23). Normaal ontsteekt er hier aan het eind van de dag, door het afkoelen, een valwind, soms kan deze uitgroeien tot een grote wervelstorm waarbij golven hoger dan drie meter kunnen voorkomen.


Uit diverse Bijbelteksten blijkt dat het God is die de stormen stuurt (Ps. 107:29; Jon. 1:4; Nah. 1:3; Zach. 9:14).


Meteorologie

Storm is in de meteorologie gedefinieerd als wind met een windkracht van 9 of meer op de schaal van Beaufort. Dat betekent dat de gemiddelde snelheid van de wind gedurende 10 minuten een snelheid bereikt van ten minste 75 km/h. Is de windsnelheid gemiddeld over 10 minuten ten minste 90 km/h dan wordt gesproken van zware storm, windkracht 10. Bij een gemiddelde snelheid van 103 km/h spreekt men van zeer zware storm, windkracht 11.

Afhankelijk van zijn locatie en sterkte wordt een storm aangeduid met verschillende namen, waaronder orkaan, tyfoon, tropische storm, cyclonale storm, tropische depressie, of gewoon cycloon. Een orkaan is een sterke tropische cycloon die voorkomt in de Atlantische Oceaan of het noordoosten van de Stille Oceaan, en een tyfoon komt voor in het noordwesten van de Stille Oceaan; in de Indische Oceaan, het zuiden van de Stille Oceaan, of (zelden) in het zuiden van de Atlantische Oceaan, worden vergelijkbare stormen eenvoudigweg "tropische cyclonen" genoemd, en dergelijke stormen in de Indische Oceaan kunnen ook "zware cyclonale stormen" worden genoemd.


Geschiedenis

Stormen hebben altijd al bestaan en hadden ook in het verleden grote impact. Pas vanaf 1850 is men de windkracht gaan meten en lijkt het alsof stormen sindsdien aan kracht hebben toegenomen. Kijkt men naar de statistieken dan blijkt dat dit meevalt en dat er nauwelijks grote afwijkingen zijn (cf. David Roth, Texas Hurricane History, p. 8ev. voor een overzicht).

Naamgeving

De naamgeving van tropische cyclonen in de Atlantische Oceaan, die orkanen worden als ze 119 km/uur halen, is in 1953 opgesteld door het National Hurricane Center in Miami. Maar wordt onderhouden en bijgewerkt door de Wereld Meteorologische Organisatie, een agentschap van de Verenigde Naties dat in Genève is gevestigd (BBC, 5 sept. 2011).

Sinds 2015 krijgen Europese windstormen in Europa van het EUMETNET een naam (in Nederland vanaf 2019) omdat naamgeving van stormen het bewustzijn van gevaarlijk weer zou verhogen, een consistente boodschap aan het publiek geeft en mensen ertoe aanzet actie te ondernemen om schade en letsel te voorkomen (KNMI, Naamgeving van stormen; WGCEF Task Team, Storm Naming in Europe). In beide gevallen is de naamgeving alfabetisch gerangschikt, met uitzondering van de letters Q, U, X, Y en Z, en afwisselend mannelijk en vrouwelijk (KNMI, 6 sept. 2019). In 2021 hebben Griekenland, Cyprus en Israël de "East Mediterranean Storm Naming Group" gevormd, waarbij de eerste storm Athina (van Ἀθῆναι G116 "Athene") werd genoemd (EUMETNET, 6 okt. 2021).

In Duitsland heeft men hun eigen systeem waar per dag een andere naam voor de storm wordt gekozen (FU Berlin, Adopt a Vortex!).


Aangemaakt 7 maart 2005, laatst bijgewerkt 19 februari 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!