Nederlandse Hervormde Kerk

Zie ook: Christelijke stromingen,

De Nederlandse Hervormde Kerk was sinds 1816 de naam voor de Nederduits(ch)e Gereformeerde Kerk die tijdens de Tachtigjarige Oorlog de officiële kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was geworden. Vóór 1816 luidde de naam van dit kerkgenootschap voluit de Nederduitse Gereformeerde Kerk. In 1816 werd de naam van deze organisatie officieel Nederlandsche Hervormde Kerk en naderhand (bij een nieuwe spelling) Nederlandse Hervormde Kerk. Op 1 mei 2004 is de Nederlandse Hervormde Kerk met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), waarbij een deel zich afscheidde in de Hersteld Hervormde Kerk.

Inhoud

Leerstellingen

Zij onderschrijven de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels, welke ook wel de Drie Formulieren van Enigheid worden genoemd.


Aangemaakt 7 december 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!