Lam Gods
ἀμνός G286 "lam", ἀρνίον G721 "lam, lammetje, offerlam",

Zie ook: Dierenoffers, type van Christus, Jezus Christus,

Lam Gods verwijst naar Jezus Christus in Zijn plaatsvervangende rol van het offerlam die de zonden van de mens verzoent.

Inhoud

Bijbel

Deze term wordt met name door Johannes gebezigd in zijn Evangelie (Joh. 1:29, 36) en Openbaring (Opb. 5:6, 8, 12-13; 6:1, 16; 7:9-10, 14, 17; 12:11; 13:8; 14:1, 4, 10; 15:3; 17:14; 19:7, 9; 21:9; 14, 22-23, 27; 22:1, 3), daarnaast gebruiken zowel Lukas (Hand. 8:32) als Petrus (1 Petr. 1:19) het een keer.


Christendom

Agnes Dei

De Latijnse benaming Agnes Dei voor Lam Gods, is ook een lied welke wordt gezongen tijdens het ordinarium van de mis van de Rooms Katholieke kerk. Het is gebaseerd op Johannes 1:29 en luidt als volgt:

Agnus DeiVertaling
Agnus Dei, Lam Gods,
qui tollis peccata mundi, dat wegneemt de zonden der wereld,
miserere nobis. ontferm U over ons.
Agnus Dei, Lam Gods,
qui tollis peccata mundi, dat wegneemt de zonden der wereld,
miserere nobis. ontferm U over ons.
Agnus Dei, Lam Gods,
qui tollis peccata mundi, dat wegneemt de zonden der wereld,
dona nobis pacem. geef ons de Vrede.


Aangemaakt 12 maart 2016


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!