Morgenster
ἀστήρ G792 "ster", φωσφόρος G5459 "Morgenster", הֵילֵל H1966 "morgenster", יָלַל H3213 "jammeren, huilen, morgenster, weeklagen, getier maken", כּוֹכָב H3556 "morgenster, stergod, ster", שַׁחַר H7837 "dageraad, morgenlicht, morgenster, zodiakaal licht",

Zie ook: Astronomie, Lucifer, Mercurius, Venus,

Morgenster, verschillende betekenissen. Normaliter voor de planeten Venus en Mercurius als die in de ochtend verschijnen. Soms als personificatie gebruikt.

Inhoud

Planeet Venus

De planeet Venus; De tweede planeet vanaf de zon gerekend, zichtbaar vanaf de aarde als morgen- of avondster.

φωσφόρος phōsphoros G5459, de planeet Venus als morgenster (2 Petr. 1:19); αστερα τον πρωινον astera ton prōinon "ster van de morgen", ie. de planeet Venus als morgenster (Opb. 2:28), αστηρ ο λαμπρος astēr o lampros "de stralende ster" (Opb. 22:16).

Personificatie

כֹּ֣וכְבֵי בֹ֑קֶר kwōḵəḇê ḇōqer "sterren van de ochtend" (Job 38:7); dit kunnen niet echte  planeten/sterren zijn omdat die pas later werden geschapen (Gen. 1:16); het zijn de engelen/zonen van God (Nb. dus deze waren al voor de schepping aanwezig!; Waarschijnlijk dezelfde als de בְּנֵ֥י אֱלֹהִֽים bənê ’ĕlōhîm kinderen van God, Gen. 6:2); הֵילֵל בֶּן - שָׁחַר hêlēl ben-šāḥar, "Helel zoon van Shachar" die uit de hemel is gevallen (Jes. 14:12), een eretitel voor de koning van Babylon (cf. 14:4) en is waarschijnlijk afgeleid van een benaming voor de morgenster (Venus) of de halve maan. (Zie HALOT 245 s.v. הֵילֵל). Zeer waarschijnlijk is dit woord afgeleid van de stam הלל H01984 hallal (“schijnen”, cf. Job 29:3; 31:26) en afkomstig uit het Akkadisch hll (“schijnen”) waar het dan slaat op de afgod Ishtar welke gepersonifieerd is in (de planeet) Venus. De betekenis van “schijnen” zien we ook terug in de Vulgaat waar dit woord is weergegeven als “Lucifer” (=”de schijnende”) en vandaar uit zien we deze terug in enkele moderne vertalingen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!