Soteriologie
σωτήρ G4990 "redder, bevrijder, behouder",

Zie ook: Theologie,

Soteriologie (uit het Grieks σωτηρ, so̱tērG4990, redder) maakt deel uit van het vakgebied systematische theologie binnen de theologie. Soteriologie wordt ook wel omschreven als: 1) Heilandsleer 2) Leer van de zaligmaking door Christus 3) Leer betreffende Christus als Zaligmaker.

Het vakgebied bestudeerd het leven, lijden, sterven en herrijzen van Christus en hoe deze bewerkt de verlossing van de mens van de erfzonde, welke de mensheid door de zondeval ten deel was gevallen. Zoals de erfzonde door het optreden van één mens (namelijk Adam) werd veroorzaakt, zo wordt zij ook weer door het handelen van één mens, Jezus Christus, ongedaan gemaakt.

Inhoud

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!