Sichem (heilige boom)
מוֹרֶה H4176 "More, Moreh",

Zie ook: Boom (heilige), Sichem (plaats),

De eik van Sichem wordt een driemaal genoemd (Gen. 35:4; Joz. 24:26; Richt. 9:6), mogelijk dezelfde als אֵלֹ֣ון מֹורֶ֑ה ’ēlwōn mwōreh de eik van Moreh (Gen. 12:6; Deut. 11:30), en אֵלֹ֥ון מְעֹונְנִֽים ’ēlwōn mə‘wōnənîm de eik Meonenim (Richt. 9:37; cf. Antti Laato, "The Cult Site on Mount Ebal" in Holy Places and Cult, p. 53-54).

Inhoud

Koop nu